Kalendarium för digitala utbildningar

Med anledning av omställningen till digital undervisning, erbjuds anställda ett antal olika digitala utbildningar/workshops.

 

 

Kalendarium för digitala utbildningar