tågstation med människor på perrongen

Plattform Migration

En strategisk plattform för migrations- och integrationsforskning vid Linnéuniversitetet ska bidra till samverkan och ökat kunskapsutbyte. Inom plattformen samarbetar forskare inom många olika ämnen med professioner och organisationer i regionen.

En plattform för ökad kunskap

I Sverige och andra demokratiska välfärdsstater diskuteras intensivt förutsättningar för migration och integration. Frågor som rör flyktingströmmar, ursprung eller kulturskillnader uppfattas ofta som kontroversiella. Politiskt beslutade åtgärder kan utmana grundläggande föreställningar om identitet och tillhörighet. Vem har tillträde till en nationell gemenskap, utan att bli ifrågasatt? Varför uppfattas "de andra" som endast villkorligt delaktiga? När kan kulturer, religioner och traditioner samexistera utan öppen eller dold diskriminering av människor som tillhör den ena eller andra befolkningsgruppen? Inom plattformens verksamhet vill vi bidra till mer kunskap och ett ökat kunskapsutbyte kring migrations- och integrationsfrågor.

Ny bok: Migration och kulturarv

bokens omslag

Under det senaste seklet har samhällsutvecklingen formats av migration. Sverige har gått från att vara ett utvandrarland till ett mångkulturellt samhälle. Hur gick det till när berättelser om migration, mångkultur och de invandrades erfarenheter blev en del av det nationella kulturarvet?

I den nya boken Migration och kulturarv, Insamlingsprocesser och berättelser om och med de invandrade ca 1970–2019, undersöker historikerna Jesper Johansson vid Linnéuniversitetet och Malin Thor Tureby vid Linköpings universitet hur kulturarvsinstitutioner har inkluderat och exkluderat de invandrades berättelser och erfarenheter i kulturarvet. Boken ges ut på förlaget Nordic Academic Press.

Fokus Integration – seminarieserie

Forskning

Plattformsprojekt

Pågående projekt som genomförs av medverkande forskare, och som får ekonomiskt stöd av plattformen. Läs mer om respektive projekt nedan.

Forskare inom plattformen

Ny bok: Migration och kulturarv

bokens omslag

Under det senaste seklet har samhällsutvecklingen formats av migration. Sverige har gått från att vara ett utvandrarland till ett mångkulturellt samhälle. Hur gick det till när berättelser om migration, mångkultur och de invandrades erfarenheter blev en del av det nationella kulturarvet?

I den nya boken Migration och kulturarv, Insamlingsprocesser och berättelser om och med de invandrade ca 1970–2019, undersöker historikerna Jesper Johansson vid Linnéuniversitetet och Malin Thor Tureby vid Linköpings universitet hur kulturarvsinstitutioner har inkluderat och exkluderat de invandrades berättelser och erfarenheter i kulturarvet. Boken ges ut på förlaget Nordic Academic Press.