Facklig verksamhet

OFR/S – Fackförbundet ST
Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet vid Linnéuniversitetet

OFT/S - Lärarförbundet
Lärarförbundets lokalavdelning i Kalmar
Lärarförbundets lokalavdelning i Växjö

SACO-S  – Sveriges akademikers centralorganisation (statlig sektor)
Saco-S föreningen vid Linnéuniversitetet

SEKO – Facket för service och kommunikation
SEKO Södra

Fackliga företrädare kan nås via universitets växel på telefonnummer 0772-28 80 00.