kontor

Flera skäl att välja Linnéuniversitetet

Frihet under ansvar, karriärmöjligheterna, en utvecklande miljö och möjlighet till inspirerande möten med studenter, forskare och personal. Det är några av de anledningar som våra anställda ger till varför de stannar kvar vid Linnéuniversitetet.

Frihet under ansvar

"Jag har fått mycket ansvar som jag har vuxit med. Jag har lärt mig att stå på egna ben och slåss för det jag kan.”
"Jobbet har stärkt min självkänsla, jag har engagerat mig mer i aktiviteter även utanför jobbet."

Karriärmöjligheter

"Jobbet har gjort att jag vågar ge mig in på okända områden. Det känns lättare nu, det är ingen stor sak längre.”
"Om någon sagt för 40 år sedan när jag var klar med min fil kand att jag skulle bli professor hade jag inte trott det…"

Utvecklande miljö

"Det är en rolig arbetsplats där det händer mycket, det är bra stämning och man får ett stort kontaktnät."
"Det är bra att vi är ett ungt universitet som gör att det finns möjligheter. Vi är ingen gammal koloss utan utvecklingsbara.”

Inspirerande möten

"Jag har utvecklats genom att delta i olika tvärvetenskapliga projekt, det har varit kul att få möjlighet att träffa personer med andra bakgrunder."

Förmåner för anställda

Som anställd vid Linnéuniversitetet kan du ta del av en lång rad förmåner. Här är ett urval av dessa förmåner:

Friskvård

Du får ersättning för friskvård med upp till 1 500 kronor per år. Aktiviteten ska omfattas av skatteverkets regler för skattefri förmån exempel på motionskaraktär kan vara massage, rökavvänjning motionskort på gym med mera.

Föräldraledighet

Du har rätt till hel föräldraledighet till dess ditt barn är ett och ett halvt år. Som förälder har du även rätt att förkorta arbetstiden med upp till en fjärdedel av normal arbetstid till dess att barnet har fyllt tolv år eller till utgången av det skolår då barnet fyllt tolv år.

Vid Linnéuniversitetet utbetalas ett så kallat föräldrapenningtillägg för sådana dagar under föräldraledigheten då man tar ut föräldrapenning på grundnivån eller därutöver.

Ledighet för studier

Under vissa förutsättningar har du som regel rätt att vara ledig för studier. Om en viss utbildning är betydelsefull för verksamheten får du i vissa fall – under hela eller del av ledigheten – behålla hela eller del av lönen.

Läkarbesök och recept

Som anställd kan du besöka läkare utan att få löneavdrag. Vid läkarvård får du ersättning med upp till 95 kronor per besök. Ersättning vid besök hos sjukgymnast är högst 55 kronor per tillfälle. Vid sjukhusvård ges ersättning om maximalt 70 kronor per vårddag.

Om du varit hos läkare och fått receptbelagd medicin kan du få ersättning för denna.

Linnéuniversitetet arbetar mycket med att utveckla nätverk både lokalt och internationellt som leder till fruktbara samarbeten med andra forskare, universitet, industrin och med lokala företag. Detta är en självklar hörnsten i den filosofi som präglar vårt moderna universitet. Vi har ett stort internationellt utbyte både inom forskning och undervisning samt gästföreläsare och studenter från hela världen.

Semester

Som nyanställd har du rätt till semester redan under ditt första anställningsår. Generellt gäller följande regler:

  • 28 dagars semester per år till och med det år du fyller 29 år.
  • 31 dagar semester per år från och med det år du fyller 30 år.
  • 35 dagars semester per år från och med det år du fyller 40 år.

Tjänstledighet

Man kan få tjänstledigt av många olika skäl. Vissa ledigheter är reglerade i lag eller annan förordning. Andra, exempelvis följande, regleras i kollektivavtal:

  • ledighet (utan löneavdrag) i samband med flyttning
  • läkarbesök
  • blodgivning
  • akuta tandbesvär
  • examen och tentamen