Juliana Restrepo, doktorand vid Institutionen för design

Jobba hos oss

Letar du efter ett utvecklande jobb i en inspirerande miljö? På Linnéuniversitetet möter du studenter mitt i sitt livs kanske viktigaste utvecklingsperiod. Du möter engagerade forskare med passion för det de gör. Tillsammans bildar vi en arbetsplats full med möjligheter och framtidstro.

Lediga jobb just nu

En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda

Att vara student och medarbetare i Linnés anda är att vilja lära sig mer, sporra sig själv, hitta egna vägar och nå uppsatta mål. Vi ser till helheten under studietiden och arbetslivet för att alla ska utvecklas som människor.

Utmanande utbildning och framstående forskning är tillsammans med samhällelig drivkraft och globala värden hörnstenar som skapar en kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda.

En kreativ kunskapsmiljö

En internationell miljö

Alla medarbetare och studenter ska kunna knyta varaktiga internationella kontakter för att upprätthålla mångfald och bidra till hållbar utveckling. Vår kunskapsmiljö stimulerar öppenhet och främjar kunskapsutbyte mellan olika länder, kulturer, åldrar och vetenskapliga discipliner.

Linnaeus Summer Academy

Ett entreprenöriellt universitet

Missionen är att skapa en entreprenöriell kultur med studenter, lärare och forskare som är motiverade och kapabla att vara aktiva medskapare i en föränderlig värld. Målet är att alla programstudenter, oberoende av inriktning, ska ha mött och inspirerats av det entreprenöriella förhållningssättet

Entreprenörskap