Jobba hos oss

Jobba hos oss

Letar du efter ett utvecklande jobb i en inspirerande miljö? På Linnéuniversitetet möter du studenter mitt i sitt livs kanske viktigaste utvecklingsperiod. Du möter engagerade forskare med passion för det de gör. Tillsammans bildar vi en arbetsplats full med möjligheter och framtidstro.

”Att jobba med utbildning är att jobba i ständig förändring" Marie Brorsson, avdelningschef

Marie Brorsson

Marie Brorssons stora engagemang har gett henne en lång och händelserik karriär på universitetet. Hon började som biblioteksassistent 1983, nu är hon chef för Studerandeavdelningen med ett 40-tal medarbetare.

– Min karriär är inte något jag har planerat, jag har haft så engagerande arbetsuppgifter att det blivit så, säger hon själv.

För en utomstående kan Marie Brorssons karriär inte ses som något annat än spikrak. Hon började som biblioteksassistent på Högskolan i Växjö 1983 och var kvar på biblioteket till 1998, då hon började på Studentcentrum för att layouta examensbevis. När examensansvarige skulle ha barn, fick Marie fick hoppa in och där blev hon kvar.

– Det var naturligt på något sätt, berättar Marie. När man kan mycket om ett område, är engagerad och har förmåga att förankra det med andra kan steget till ledare vara kort.

Marie har även jobbat fackligt inom universitetet under lång tid, något som har lärt henne mycket om universitetet som organisation.

– Utan mitt fackliga arbete hade jag inte haft de kunskaper jag har. Jag har haft förtroendet att företräda medlemmar under flera år, och det har gett mig erfarenheter jag har haft stor nytta av när jag tog steget till att leda medarbetare.

Våren 2011 fick Marie frågan om ytterligare en ledarroll – tillförordnad chef för Studentcentrum med ett 40-tal medarbetare. Avdelningen ansvarar för bland annat antagning, examen, studievägledning, internationella studier och studenthälsa.

– På universitetet finns fantastiska möjligheter att byta jobb, här finns allt, säger Marie. Jag känner mig stolt över att arbeta inom utbildingsområdet. Det är ett område som är viktigt för många och jag tycker det är en förmån att få jobba med unga vuxna. Jag är fortfarande engagerad och berörd över att studenter lägger ner så mycket tid och engagemang på sin utbildning.

– Att leva i den här miljön är inte statiskt. Att jobba med utbildning är att jobba i ständig förändring. Vill man så blir man kompetensväxlad hela tiden. Jag tycker också att det är roligt att få vara anställd inom en myndighet. Jag ser det som utmaning att få förtroendet att hushålla med resurser från skattebetalarna.

Marie Brorsson har gått flera internutbildningar genom åren, bland annat en utbildning för mellanchefer. Hon har också gått flera fackliga utbildningar, samt en UGL-kurs ("Utveckling av grupp och ledare", en ledarskapskurs).

Vad nästa steg blir är inget hon tänker på.

– Jag trivs med det jag gör nu och jag har fortfarande stort engagemang för det jag gör. Framtiden kommer att ordna sig.

"Jag upplever att institutionen verkligen uppskattar unga lärare och forskare" Andreas Svensson, lektor i ekologi

Andreas Svensson är lektor i evolutionär ekologi. Till största delen består hans tjänst av undervisning, han undervisar på bland annat biologiprogrammet och hälsovetenskapliga programmet. På Linnéuniversitetet har han varit sedan januari 2012.

- Att jobba på Linnéuniversitetet var bättre än jag tänkt mig, säger Andreas. Det finns många fördelar med en mindre institution. Det är väldigt lite onödig prestige här, det finns inga vattentäta skott mellan olika professorer. På större universitet har jag ofta upplevt en kontraproduktiv konkurrens. Här är det mindre destruktiv hets och man kan istället fokusera på att göra sitt jobb. Jag upplever att institutionen verkligen uppskattar unga lärare och forskare. Det finns ett bra kollegialt samarbete, folk ställer upp för varandra trots att alla har mycket att göra. Och alla pratar med alla i lunchrummet, det brukar vara ett bra tecken.

Andreas Svensson har studerat och forskat på många olika universitet i olika länder, bland annat i Norge och USA. Han disputerade i Norge 2006, och efter det fick han en post doc i Melbourne i Australien där han även undervisade. Efter ytterligare en post-doc-tjänst i Geelong fick han anställning som lektor vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

- Det var ett aktivt beslut att komma tillbaks till Sverige, berättar han. Här finns många kvaliteter, till exempel en annan syn på högre utbildning. I Sverige är universitetsstudier en demokratifråga. Det är inget som är förbehållet dem med störst ekonomiska möjligheter.

- När denna tjänst dök upp var det verkligen drömjobbet. Dels är jag från Öland ursprungligen. Men jag gillar också att undervisa. Det är roligt att se när studenter greppar något de inte hade en aning om tidigare, när man läser en labbrapport och inser att de verkligen har förstått. Det är en kliché men man blir faktiskt en bättre forskare av att undervisa. Man tvingas hålla sig uppdaterad om mer än sitt eget lilla område.

Andreas Svensson har ett par forskningsprojekt igång i Australien och ägnar ett par månader per år åt dem.

- Men det är svårt att hinna med forskningen nu när jag fortfarande satsar mycket på att utveckla undervisningen. Snart hoppas jag kunna forska mer aktivt här hemma också.

En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda

Att vara student och medarbetare i Linnés anda är att vilja lära sig mer, sporra sig själv, hitta egna vägar och nå uppsatta mål. Vi ser till helheten under studietiden och arbetslivet för att alla ska utvecklas som människor.

Utmanande utbildning och framstående forskning är tillsammans med samhällelig drivkraft och globala värden hörnstenar som skapar en kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda.

En kreativ kunskapsmiljö

En internationell miljö

Alla medarbetare och studenter ska kunna knyta varaktiga internationella kontakter för att upprätthålla mångfald och bidra till hållbar utveckling. Vår kunskapsmiljö stimulerar öppenhet och främjar kunskapsutbyte mellan olika länder, kulturer, åldrar och vetenskapliga discipliner.

Linnaeus Summer Academy

Ett entreprenöriellt universitet

Missionen är att skapa en entreprenöriell kultur med studenter, lärare och forskare som är motiverade och kapabla att vara aktiva medskapare i en föränderlig värld. Målet är att alla programstudenter, oberoende av inriktning, ska ha mött och inspirerats av det entreprenöriella förhållningssätte

Entreprenörskap