Välkommen du som är praktikant

Att arbeta statligt innebär att du skapar samhällsnytta för alla som bor i Sverige och bygger Sveriges relationer med omvärlden. Som praktikant får du möjlighet att lära dig mer om hur det är att jobba statligt.

Som praktikant är du inte anställd men ska genom arbetsuppgifter, arbetsplats och kollegor få en känsla av hur det är att jobba statligt. Vissa saker skiljer sig därför i hur du jobbar jämfört med andra på arbetsplatsen.

  • Arbetstid – praktiken är ofta inte heltid utan du går kanske en utbildning via Arbetsförmedlingen eller utifrån dina förutsättningar i samråd med Arbetsförmedlingen.
  • Arbetsuppgifter – du får prova på, diskutera och vara med om olika arbetsuppgifter men kommer inte att kunna ta beslut för myndighetens räkning.
  • Handledare – på arbetsplatsen ska du ha en person som hjälper dig med dina arbetsuppgifter och med att lära känna andra och arbetsplatsen.

Att få en praktikplats

  • För att kunna söka en praktikplats ska du vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och antingen vara nyanländ eller ha en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
  • Alla praktikanter får en handledare på praktikplatsen.
  • En praktikplats kan vara upp till sex månader som längst.
  • Som praktikant får du ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning som betalas ut av Försäkringskassan.
  • Som praktikant omfattas du av en personskade- och grupplivförsäkring som tecknas av Arbetsförmedlingen.
  • Linnéuniversitetet lämnar in önskemål om att ta emot praktikant till Arbetsförmedlingen och det är de som gör matchningen.