träd

Organisation

Linnéuniversitetets organisation består av universitetsstyrelsen som det högst beslutande organet samt rektor som är den högst beslutande chefen. Organisationen består dessutom av universitetsförvaltningen samt fem fakulteter och nämnden för lärarutbildning.

Organisationsschema över Linnéuniversitetets organisation