forskning

Forskning vid Ekonomihögskolan

Vid Ekonomihögskolan bedrivs forskning inom en mängd områden. Nedan hittar du de av våra forskargrupper som har egna webbplatser.

Utöver detta bedrivs forskning av enskilda forskare, inom olika projekt etc. Du kan söka efter forskare, forskargrupper och projekt under avdelningen Forskning.

Aktuella forskningsnyheter

Forskargrupper

Forskare bloggar