forskning

Forskning vid Ekonomihögskolan

Vid Ekonomihögskolan bedrivs forskning inom en mängd områden. Nedan hittar du de av våra forskargrupper som har egna webbplatser.

Utöver detta bedrivs forskning av enskilda forskare, inom olika projekt etc. Du kan söka efter forskare, forskargrupper och projekt under avdelningen Forskning.

Ett av universitetets spetsforskningsgrupper Linnaeus University Centres (LNUC) hör till vår fakultet: Linnaeus University Centre for Discrimination and Integration Studies. LNUC-forskargrupperna har kvalitetsgranskats av särskilda bedömargrupper bestående av internationellt erkända forskare inom området, vilket borgar för högsta kvalitet och att forskningsmiljön når upp till högt ställda krav.

Forskargrupper

Forskargrupper

#humansoflnu

 

Emma Neuman

"Jag har alltid varit intresserad av att förstå varför vårt samhälle ser ut och fungerar som det gör. Det har lett mig till Linnéuniversitetet, där jag idag arbetar som postdoktor i nationalekonomi. I min forskning studerar jag ämnen som integration av utrikesfödda på arbetsmarknaden, bestämningsfaktorer bakom entreprenörskap och vad som driver etnisk boendesegregation. Jag tycker att mitt jobb är både roligt, omväxlande och utmanande! Det ger mig möjlighet att undersöka viktiga samhällsfrågor samtidigt som jag får tillfälle att möta andra forskare, samhällsaktörer och studenter som delar samma intressen som jag." /Emma Neuman, postdoktor i nationalekonomi

Forskare bloggar