På väg till Kalmar nyckel

Möt Ekonomihögskolan

Välkommen till Ekonomihögskolan! Ekonomihögskolan är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter.

Kontakta oss

Ekonomihögskolan omfattar fyra institutioner och ett gemensamt kansli. Geografiskt finns vi i främst i Kalmar och Växjö, men även i Hultsfred och Ljungby.

E-post till fakulteten: ekonomihogskolan@lnu.se
Telefon (växel) till fakulteten: 0772-28 80 00

Institutioner och ämnen vid fakulteten

Institutionen för organisation och entreprenörskap

organisation, ledarskap, entreprenörskap, affärsinformatik, turismvetenskap, music & event management. 
Prefekt: Per Servais

Kunskapsplattformar

Ekonomihögskolans kunskapsplattformar vidareutvecklar utbildning, forskning och samverkan inom ett gemensamt kompetens- och intresseområde genom att samla kompetens och resurser i bärkraftiga, dynamiska miljöer.

Fakultetsledning