BusinessLab vid Ekonomihögskolan

I BusinessLab utforskar, utrustar och utvecklar Ekonomihögskolan dagens och morgondagens
ledare, organisationer och samhälle.

Aktiviteter i BusinessLab tar avstamp i följande tre ledord

Utforska – BusinessLab är en dynamisk utforskande miljö.

Utrusta – BusinessLab är en kreativ lärande miljö.

Utveckla – BusinessLab är en innovativ samskapande miljö.

BusinessLab utgörs av följande tre övergripande verksamhetsområden

Samverkan

BusinessLab är tänkt att vara en innovativ samverkansmiljö där ekonomihögskolans studenter, lärare och forskare tillsammans med organisationer och företag ges möjlighet att omsätta vetenskap och entreprenöriellt driv till nya affärsidéer och skarpa företagscase.

Syfte

  • erbjuda studenter, lärare, forskare och externa aktörer en entreprenöriell och inspirerande miljö där affärsidéer och lösningar kan identifieras, provas och utvecklas
  • stärka och tydliggöra Ekonomihögskolans position och relevans för samhällelig drivkraft.

Utbildning

BusinessLab är tänkt att vara en kreativ lärmiljö där studenter ges möjlighet till teoretisk som praktisk spetskunskap inom utvalda, för Ekonomihögskolan, strategiska områden.

Syfte

  • erbjuda studenter en tydlig strategisk portfölj av kurser/applikationer för ökad konkurrenskraft och anställningsbarhet
  • stärka konkurrenskraft för utbildning och program vid Ekonomihögskolan.

Forskning

BusinessLab är tänkt att vara en dynamisk forskningsmiljö där ekonomihögskolans forskare och forskarstudenter ges möjlighet att utforska och testa nya idéer kopplat till Ekonomihögskolans olika forskningsprojekt och kunskapsplattformar.

Syfte

  • möjliggöra för forskare och forskarstudenter att utveckla en dynamisk och tvärvetenskaplig miljö där nya idéer och initiativ kan utforskas
  • stärka Ekonomihögskolans forskning och inspirera till nya initiativ och samarbeten.