Välkommen till Ekonomihögskolans BusinessLab 

Vi är glada över att ni har hittat hit och ser fram emot att kunskapa tillsammans. Oavsett om ni är ett företag eller en organisation som är intresserade av att nyttja BusinessLab som mötesplats, för kompetensutveckling, som projektpartner, eller om du är student eller medarbetare vid Linnéuniversitetet, har BusinessLab något att erbjuda dig.

Välkommen att tillsammans med oss utforska kursaktiviteter, future skills, uppdragsutbildning, forskarkompetens och mycket mer. Ta gärna del av våra webinarier, workshops och evenemang för att nätverka/samverka med likasinnade och experter.

Vår målsättning är att vara ett relevant sammanhang där teori och idé omsätts till handling, och där handling översätts till teori och värdeskapande.

Kontakta oss gärna med frågor eller bokningsförfrågningar. Tillsammans utforskar, utrustar och utvecklar vi dagens och morgondagens ledare, organisationer och samhälle.

Allt gott,
BusinessLab Team

Katarina Ellborg, John Jeansson, Christoph Tiedtke
Responsive header image

I BusinessLab omsätts teori och idé till handling och värdeskapande i syfte att utforska, utrusta och utveckla dagens och morgondagens ledare, organisationer och samhälle.

John Jeansson, projektledare

Om BusinessLab

Undervisning i BusinessLab

Utbildning

BusinessLab är en kreativ lärmiljö där studenter erbjuds en strategisk portfölj av aktiviteter, kurser och verktyg inom Ekonomihögskolans olika utbildningsområden.

BusinessLab Utbildning är sammanhanget där studenter utmanas att översätta och omsätta teori till handling. Detta kan bland annat ta sig uttryck i digitala simuleringsverktyg för beslutsfattande kopplat till strategier för internationalisering eller optimering av värdekedjor; analys av sökbeteenden vid e-handel; analoga som digitala rollspel i konsten att hålla svåra samtal; innovation och utveckling av affärsmodeller med hjälp av LEGO Serious Play.

Med BusinessLab Utbildning möjliggörs samarbete och erfarenhetsutbyte mellan studenter, lärare, forskare, företag och organisationer. Detta i sin tur bidrar till att ge studenter ökad konkurrenskraft och anställningsbarhet.

Personer sitter i möte

Samverkan

BusinessLab är en innovativ samverkansmiljö där Ekonomihögskolans studenter, lärare och forskare tillsammans med organisationer och företag ges möjlighet att omsätta vetenskap och entreprenöriellt driv till projekt och skarpa företagscase.

BusinessLab Samverkan bjuder in företag och organisationer till att kommer nära Ekonomihögskolans studenter, lärare och forskare. Detta kan till exempel innebära gästföreläsningar i kurser, företagscase, problemlösande workshops eller studenttävlingar. BusinessLab kan även komma till företag och organisationer genom inspirations- och kompetenshöjande föreläsningar av lärare och forskare, lärar/forskarledda workshops, utredningar och mindre som större forskningsprojekt.

För företag och organisationer finns det möjlighet att bli samverkanspartner.

Två personer ritar på digital skärm, foto.

Forskning

BusinessLab är en dynamisk miljö där Ekonomihögskolans forskare och forskarstudenter tar avstamp i relevanta och aktuella problem. Det kan antingen vara en problemställning för enskilda företag/organisationer eller något som avser en grupp, bransch eller samhället i stort.

BusinessLab Forskning har stort fokus på applicerad forskning, vilket bland annat omfattar att analysera, utveckla och testa nya ideér, modeller och teorier relaterade till Ekonomihögskolans olika forskargrupper och kunskapsmiljöer.

Exempel på aktiviteter i BusinessLab

BusinessLab kan användas för många olika former av undervisning och träffar. I videorna nedan kan du se flera exempel på labbets användningsområden, så som grupparbete, workshop, seminarium, möte, föreläsning, rollspel och handledning. Vill du veta mer och boka BusinessLab till din verksamhet, kontakta oss på businesslab@lnu.se.

BusinessLab på plats och digitalt

Verksamheten i Ekonomihögskolans BusinessLab sker både på vår digitala plattform, på plats i våra BusinessLab-lokaler på campus Kalmar och campus Växjö och i hybridform.

BusinessLabs digitala plattform är platsen där allt som rör BusinessLab finns tillgängligt.

BusinessLabs lokaler är platser som möjliggör och bjuder in till interaktivitet, mobilitet och kreativitet. Lokalen på campus Kalmar invigdes våren 2023 och är belägen på entréplan i hus Forma i Linnéuniversitet på Universitetskajen i Kalmar. Lokalen är avsedd för som mest 35 personer på plats samtidigt. Vid större grupper och evenemang kan användandet av BusinessLab-lokalen kombineras med bokning av angränsande lokaler och foajé.

Tom lärosal, foto
Läktare och fönster på vintern, foto

Lokalen på campus Växjö väntas bli färdig för invigning under 2024. Precis som vid campus Kalmar ligger lokalen i anslutning till Ekonomihögskolan och planeras till Hus K, plan 2.

Båda lokalerna följer en gemensam utformning och har liknande utrustning, dock kan vissa lokala avvikelse förekomma utifrån de unika utbildningsprogram och forskningsgrupperingar som Ekonomihögskolan har vid respektive campus.

Händer i BusinessLab

Responsive header image

Varje gång jag kommer hit känns det som en helt ny lokal. Förra gången såg den helt annorlunda ut!

Student

Kontakta BusinessLab

Kontakta oss gärna med frågor eller bokningsförfrågningar.
Du når oss enklast via e-post.

Alternaviv text.

John Jeansson, lektor i affärsinformatik
Projektledare för BusinessLab
Frågor och förfrågningar kring BusinessLab som helhet, samverkan och evenemang.
Kontakta John.

 

Katarina Ellborg, foto

Katarina Ellborg, lektor i företagsekonomi
Pedagogisk utvecklare
Frågor om BusinessLab i undervisning och inslag av BusinessLab-aktiviteter i kurser.
Kontakta Katarina.

Alternaviv text.

Christoph Tiedtke, IKT-utvecklare/IKT-pedagog
Frågor om möjligheter och support för användandet av BusinessLab-teknik och utrustning.
Kontakta Christoph.

Alternaviv text.

Krister Bredmar, professor i företagsekonomi
Forskningsledare för BusinessLab
Förfrågningar kring BusinessLab i forskning och möjliga forskningsinitiativ.
Kontakta Krister.

Alternaviv text.

Malin Madestam, kommunikation och BusinessLabs hemsida.
Kontakta Malin

Foto på Helena Mallin

Helena Mallin, kommunikation och BusinessLabs hemsida.
Kontakta Helena

Responsive header image

Vi borde ha Lego på alla våra möten i fortsättningen.

Extern samarbetspartner

Support

Kontakta Christoph Tiedtke i god tid inför användandet av BusinessLab-lokaler och utrustning för bästa upplevelse, via e-post christoph.tiedtke@lnu.se.

Support i BusinessLab

Boka BusinessLab

BusinessLab-lokalerna är möjliga att boka. Lokalerna är avsedda för användning i samband med undervisning, forskning och samverkan. Lokalerna kan med fördel användas vid interna som externa evenemang i syfte att främja akademisk forskning, utbildning och utveckling, samt i syfte att stärka samverkan mellan akademi och omkringliggande samhälle. Lokalen är inte tillgänglig för bokning av studentgrupper utan lärares närvaro/medverkan.

Vid bokning av BusinessLab-lokalen ingår följande:

  • Flexibel möblering för upp till 35 personer
  • Lounge
  • Projektor
  • Storbilds-TV
  • Möjlighet till både visning och innehållsskapande med hjälp av bland annat penna och penslar på sex stycken digitala samarbetsskärmar med internetuppkoppling.
  • Tillgång till sex stycken bärbara datorer vid behov.
  • Video- och ljudutrustning för bland annat digitala möten.

Boka BusinessLab och medverkan

Önskar ni boka BusinessLab tillsammans med medverkan från BusinessLab, Ekonomihögskolan, kontakta John Jeansson: john.jeansson@lnu.se

Boka BusinessLab: externa gäster

Önskar ni boka BusinessLab-lokalen, kontakta Carina Lejonkamp för förfrågan och offert: carina.lejonkamp@lnu.se

Boka BusinessLab: internt

Önskar ni som personal på Ekonomihögskolan eller Linnéuniversitetet boka lokalen kontaktar ni Ekonomihögskolans kansli: ekonomihögskolan@lnu.se

Hitta hit

Entrén till hus Forma, foto

Kalmar

BusinessLab campus Kalmar finns precis innanför dörrarna i hus Forma på Universitetskajen.

Karta och digital rundtur

Responsive header image