studenter

Ekonomi­styrning

Ekonomistyrning handlar om styrning, mätning och kontroll av organisationer med avsikten att nå ekonomiska mål. Vid Linnéuniversitetet kan du studera ekonomistyrning inom program och kurser, på campus eller distans, på alla nivåer.

Så länge det funnits skriftspråk har människan på olika sätt ägnat sig åt att dokumentera, planera, följa upp och utvärdera organiserad verksamhet, och genom detta försökt styra denna. Ekonomistyrningsämnet – som vid Linnéuniversitet omfattar såväl redovisning som kalkylering, verksamhetsstyrning och finansiering – avser studiet av de olika praktiker som används för detta ändamål.

Som ekonomistyrningsstudent lär du dig exempelvis upprätta redovisning för företag, beräkna kostnaden för produkter, bedöma investeringar, budgetera för projekt och uppskatta värdet av företag. Du studerar också ekonomistyrningens roll i företag och samhälle, såsom vilka effekter denna typ av aktiviteter har på organisationer. Studenter med specialisering inom ekonomistyrning är eftertraktade för arbete inom exempelvis företags ekonomiavdelningar, redovisningsbyråer, inom bank och finans, samt inom offentlig verksamhet.

Utbildning

Forskning

Aktuellt

Personal