Studenter

Företagsekonomi

Företagsekonomi handlar om hur företag och andra organisationer, såväl vinstdrivande som ideella, ska kunna hushålla med begränsade resurser. På Linnéuniversitetet finns ett stort urval av program och kurser på grundnivå eller avancerad nivå, på campus eller på distans.

I företagsekonomiämnet ingår ämnen som marknadsföring, logistik, ekonomistyrning, redovisning, finansiering, organisationsteori, entreprenörskap och ledarskap.

Företagsekonomi ett stort ämne med många studenter och kurser på grund- och avancerad nivå. Men det är även ett stort ämne inom forskning med ett brett fält av frågor att studera. 

Utbildning

Forskning

Forskargrupper inom företagsekonomi

Forskningsprojekt inom företagsekonomi

Aktuellt

Nyheter inom företagsekonomi