Kunskapsplattform: Global Mind – konkurrenskraft i en föränderlig värld

Inom plattformen utvecklas kunskap om hur företag kan navigera genom globala utmaningar på ett framgångsrikt sätt.

Hur är det möjligt att vi kan beställa väldigt billiga kläder från en webbshop och få dem hemlevererade dagen efter? Är 3D-printing bara ytterligare en framväxande teknologi eller kommer det snabbt att förändra sättet på vilket vi gör affärer? Vad krävs av företag för att hålla kunderna nöjda i en konstant föränderlig, global affärsvärld? Dessa är några av de frågor som är centrala för internationell affärsutveckling.

Inom utbildning specialiserar sig den här kunskapsplattformen på strategi, marknadsföring och affärsmodeller som är relevanta för internationella företag. Vi erbjuder ett globalt förhållningssätt med en lokal bas i våra utbildningsprogram som spänner från kurser i ledarskap till program på kandidat- och masternivå samt doktorandkurser.

Forskningsplattform

Inget företag står isolerat från omvärlden och inget företag är immunt mot det ökade tryck som globaliseringen för med sig. Det är ett faktum att det flesta moderna företag är involverade i e-handel och antingen exporterar varor till marknader i andra länder, importerar delar och råvaror från utlandet och/eller står inför konkurrens från utländska konkurrenter.

Global Mind har som syfte att tillhandahålla den nödvändiga kunskap och förståelse som krävs för att effektivt kunna hantera trycket från globaliseringen till förmån för berörda företag och samhället i allmänhet. I stora drag så tittar forskning inom plattformen inte enbart på företags strategier och ledning, utan även på frågor som relaterar till företags sociala ansvar, hållbarhet och påverkan av utrikeshandel med och investeringar i, till exempel, tillväxtmarknader. Forskningsplattformen Global Mind fokuserar på gränsöverskridande aktiviteter hos företag i en alltmer globaliserad värld.

Mål

Målet med forskningsplattformen är att bidra till en förbättrad förståelse för prestationen hos företag på internationella marknader, genom att studera strategier och aktiviteter såsom e-handel, marknadsföring och internationellt entreprenörskap, både hos det individuella företaget och genom dess relationer med andra aktörer. Plattformen bygger särskilt på en distinkt kompetens inom forskning på internationella strategier, marknadsföring och digitala affärsmodeller. Det globala förhållningssättet inkluderar studier av företag som bedriver verksamhet i Europa och USA samt i de så kallade BRIC-länderna, som inkluderar Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika.

Global Mind-plattformen vid Linnéuniversitetet har redan ett betydande rykte inom Sverige och Europa, genom att medlemmar i plattformen publicerar sig i ledande internationella tidskrifter och erhåller priser för sitt framstående arbete. Plattformen strävar efter att förse den akademiska världen, och intressegrupper med möjlighet att påverka, med högkvalitativ kunskap.

Lokal insikt – global räckvidd

Vi bidrar även aktivt till det akademiska samhället genom deltagande vid ledande forskningskonferenser och redaktörskap för ledande tidskrifter som Journal of International Entrepreneurship, European Business Review, och European Journal of International Managament.

En stor del av den empiriska forskningen inom plattformen bedrivs i nära och interaktivt samarbete med företagare i Småland. Således har lokala och regionala aktörer, studenter och forskare en aktiv del i kunskapsproduktionen.

Områden

Den forskning som bedrivs av plattformens medlemmar spänner över flera olika områden, därför har dessa delats in i följande övergripande områden:

  • Internationella strategier och prestation (affärsstrategi, e-handelsmarknadsföring)
  • Internationell företagsledning och tillväxtmarknader (internationellt entreprenörskap, hantering av tillväxtmarknader)
  • Internationell marknadsföring och försäljning (försäljningsledning, globala inköp).

Utbildning

Medarbetare

Följ Hubert Fromlets bloggar