Kunskapsplattform: eXperience

Upplevelser är unikt upplevda intryck, något som påverkar känslomässigt. Kunskapsplattformen eXperiences utgångspunkter grundar sig i hur upplevelser uttrycks, formas och manifesteras i konsumtion- och produktionsprocesser, på olika nivåer och från olika perspektiv i samhället.

Forskningsledare: Per Pettersson Löfquist

Undervisningsledare: Per Pettersson Löfquist

Samverkanskoordinator: Carina Lejonkamp

Administratör/koordinator: Diana Axelsson Olsson