Lager

Logistik

Logistik är läran om effektiva materialflöden (supply chains) inom och mellan företag. På Linnéuniversitetet kan du studera logistik i form av kurser eller program, på campus eller på distans.

Logistik är läran om effektiva materialflöden (supply chains) inom och mellan företag. Det handlar om att varor ska levereras i rätt tid, till rätt plats och till rätt kostnad. Materialflödet löper genom kedjor av köpande och levererande företag. Det kan vara råvaruleverantörer, tillverkare och transportföretag, som tillsammans utgör en försörjningskedja mot en slutkund.

Utbildning

Forskning

Aktuellt

Personal