Lager

Logistik

Logistik är läran om effektiva materialflöden (supply chains) inom och mellan företag. På Linnéuniversitetet kan du studera logistik i form av kurser eller program, på campus eller på distans.

Logistik är läran om effektiva materialflöden (supply chains) inom och mellan företag. Det handlar om att varor ska levereras i rätt tid, till rätt plats och till rätt kostnad. Materialflödet löper genom kedjor av köpande och levererande företag. Det kan vara råvaruleverantörer, tillverkare och transportföretag, som tillsammans utgör en försörjningskedja mot en slutkund.

Utbildning

Studier i nationalekonomi ger dig teoretiska och empiriska verktyg för att analysera och utreda samhällsekonomiska frågeställningar. Analysen tar avstamp i hur individer, företag och politiker agerar i en värld med begränsade resurser. Vid Linnéuniversitetet kan du studera nationalekonomi inom det unika Nationalekonomprogrammet, inom andra program eller som fristående kurs, på campus eller på distans.

Vid Linnéuniversitetet utbildas studenter för ett kvalificerat analytiskt arbete som samhällsvetare. Nationalekonomer har en god och bred arbetsmarknad och återfinns inom regeringskansliet, statliga myndigheter, privat näringsliv, kommuner och landsting, bransch- och arbetstagarorganisationer samt i internationella organisationer. Vår grundutbildning ger även goda förutsättningar till fördjupad kunskap inom ramen för masterutbildning och forskarutbildning.

Forskning

Aktuellt

Personal