Group work

Marknadsföring och internationella affärer

Marknadsföring är en del av ämnet företagsekonomi och har såväl en strategisk som operativ del. Marknadsförare arbetar exempelvis på informations- eller marknadsavdelningar på företag, myndigheter, kommuner och andra organisationer eller med försäljning. Här läser du om våra utbildningar, forskningsprojekt och hur du kan få kontakt med oss som arbetar inom ämnet.

Marknadsföring är en del av ämnet företagsekonomi. Strategisk marknadsföring handlar om att positionera företagets produkter och tjänster på marknaden. Exempelvis för att företaget når sina försäljnings- och vinstmål. Operativt handlar marknadsföring om att genomföra aktiviteter som ska leda till att den önskvärda positionen på marknaden uppnås.  

En central del av arbetet handlar om att bygga upp relationer och styrning av sälj- och distributionssystemen. Det handlar om att

  • förstå kunders förväntningar och behov på marknaden
  • definiera och ta fram erbjudanden som svarar mot deras behov,
  • kommunicera erbjudandet, exempelvis via sociala medier, virtuella världar, sökmotorer och bloggar
  • säkerställa att kunders förväntningar och behov infrias så att kunden faktiskt upplever att värdet av företagets erbjudande är större än konkurrerande erbjudanden.

Många marknadsförare arbetar på informations- eller marknadsavdelningar på företag, myndigheter, kommuner och andra organisationer medan andra arbetar med försäljning. Många får ledande befattningar. Arbetet som marknadsförare innebär att knyta personliga kontakter både inom och utanför organisationen. Förutom att svara för löpande uppgifter arbetar man ofta i projekt. Ett exempel är en kampanj för en produkt eller tjänst där en budget och en tidsram måste hållas och ett försäljningsmål ska nås. Som marknadsförare kan man även delta i det strategiska arbetet med att ta fram företagsstrategier eller att göra marknadsundersökningar.

Företagsekonomi

Detta ämne är ett delämne under Företagsekonomi. Inom företagsekonomi ingår: 
Ekonomi- och verksamhetsstyrning, redovisning och revision, Logistik, Entreprenörskap, Ledarskap och organisation, Marknadsföring och internationella affärer.

Utbildning

Aktuellt

Personal

Personal inom marknadsföring