Jordglob på papperspengar

Nationalekonomi

Finns det ett utbytesförhållande mellan inflation och arbetslöshet? Kommer artificiell intelligens att ersätta våra jobb? Hur bör skattesystemet utformas? Och varför tjänar kvinnor fortfarande mindre än män? Studier i nationalekonomi ger dig teoretiska och empiriska verktyg för att analysera och undersöka relevanta samhällsfrågor. Vid Linnéuniversitetet kan du studera nationalekonomi i nationalekonomiprogrammet som en del av andra program eller som fristående kurser.

Nationalekonomi är ett brett ämne som omfattar många olika specialiseringar som makroekonomi, mikroekonomi, arbetsmarknadsekonomi, offentlig ekonomi, politisk ekonomi och miljöekonomi.

Institutionen för nationalekonomi och statistik

Institutionen för nationalekonomi och statistik vid Linnéuniversitetet är en internationell akademisk miljö i Växjö och Kalmar. Vi erbjuder kurser på grundnivå, avancerad nivå och doktorandnivå med engagerade lärare som ligger i framkanten inom ekonomisk och statistisk forskning.

Institutionen är särskilt stark inom områden som rör arbetsmarknad och demografi, offentlig ekonomi, ekonomisk historia, miljöekonomi samt högdimensionella data, inklusive statistisk inlärning. Den mesta forskningen inom dessa områden täcker ett brett tema som handlar om lika möjligheter, policyanalys och studier av "stora data".

Vi är en del av Ekonomihögskolan som är AACSB-ackrediterad.

Institutionens ämnen är: Nationalekonomi och statistik.
Mer om Ekonomihögskolan.

Evenemang inom nationalekonomi

Utbildning

Studier i nationalekonomi ger dig teoretiska och empiriska verktyg för att analysera och utreda samhällsekonomiska frågeställningar. Analysen tar avstamp i hur individer, företag och politiker agerar i en värld med begränsade resurser. Vid Linnéuniversitetet kan du studera nationalekonomi inom det unika Nationalekonomprogrammet, inom andra program eller som fristående kurs, på campus eller på distans.

Vid Linnéuniversitetet utbildas studenter för ett kvalificerat analytiskt arbete som samhällsvetare. Nationalekonomer har en god och bred arbetsmarknad och återfinns inom regeringskansliet, statliga myndigheter, privat näringsliv, kommuner och landsting, bransch- och arbetstagarorganisationer samt i internationella organisationer. Vår grundutbildning ger även goda förutsättningar till fördjupad kunskap inom ramen för masterutbildning och forskarutbildning.

Forskning

Personal

Tidigare professorer

Jan Ekberg
Harald Niklasson
Ghazi Shukur
Mårten Palme
Thomas Lindh
Dan-Olof Rooth
Dominique Anxo