Studenter

Nationalekonomi

Varför vill Storbritannien lämna EU och varför vill Trump bygga en mur mot Mexiko? Stämmer det att invandring leder till färre jobb för svenskar? Och varför tjänar kvinnor fortfarande mindre än män? Nationalekonomi är ett ämne för dig som är intresserad av samhällsekonomiska frågor.

Studier i nationalekonomi ger dig teoretiska och empiriska verktyg för att analysera och utreda samhällsekonomiska frågeställningar. Analysen tar avstamp i hur individer, företag och politiker agerar i en värld med begränsade resurser. Vid Linnéuniversitetet kan du studera nationalekonomi inom det unika Nationalekonomprogrammet, inom andra program eller som fristående kurs, på campus eller på distans.

Nationalekonomi är ett brett ämne som innefattar många olika inriktningar såsom makroekonomi, mikroekonomi, arbetsmarknadsekonomi, offentlig ekonomi, politisk ekonomi och miljöekonomi. Vid Linnéuniversitetet finns ett särskilt fokus på arbetsmarknadsekonomi och forskning kring utformning och utvärdering av offentlig politik. Här studerar vi exempelvis hur olika grupper på arbetsmarknaden påverkas av diskriminering, företagande, skatter och regleringar.

Vid Linnéuniversitetet utbildas studenter för ett kvalificerat analytiskt arbete som samhällsvetare. Nationalekonomer har en god och bred arbetsmarknad och återfinns inom regeringskansliet, statliga myndigheter, privat näringsliv, kommuner och landsting, bransch- och arbetstagarorganisationer samt i internationella organisationer. Vår grundutbildning ger även goda förutsättningar till fördjupad kunskap inom ramen för masterutbildning och forskarutbildning.

Utbildning

Forskning

Aktuellt

Personal

Tidigare personal