Bildkollage av människor, siffror och grafik.

Statistik

Inom ämnet statistik jobbar vi med de metoder som används för att samla, bearbeta, analysera och presentera data – data som sen kan användas för stora såväl som små beslut, inom många olika områden.

Den engelske statistikern Maurice Kendall skrev 1942 att statistiker ”redan invaderat varenda vetenskaplig disciplin med en erövraranda som endast Attila, Mohammed och koloradobaggen kan mäta sig med.”

Ordet ”statistik” används ibland om en uppsättning numeriska data; vi kan till exempel tala om elprisstatistik, valstatistik, eller statistik över bilolyckor till följd av rattfylleri. I denna betydelse är ”statistik” inget annat än en synonym till ”data”. ”Statistik” används dock även om vetenskapen i sig – vetenskapen om hur man analyserar och drar slutsatser på basis av numeriska data. I denna betydelse är ”statistik” alltså synonymt med ”statistisk dataanalys”, och det är också i denna betydelse vi använder ordet i den här texten.

Utbildning

Vid Linnéuniversitetet kan du läsa statistik antingen som del av ett program (här finns flera olika alternativ) eller som fristående kurs; för att få ut en komplett examen behöver du kombinera med ytterligare ämnen. Om du är intresserad av forskning, i form av doktorandstudier, finns även den möjligheten.

Forskning

Personal

Statistikens användningsområden

Statistik är en universell vetenskap. Medan de flesta vetenskapsområden – såsom exempelvis teknik, medicin eller psykologi – handlar om en specifik kontext, handlar statistik om att utveckla och bemästra verktyg för dataanalys. När du väl har skaffat dig färdigheter i sannolikhetslära, statistisk slutledning och programvara för statistisk analys är du redo att arbeta med data inom de flesta områden, oavsett om det rör sig om nederbördsdata, uppgifter om hjärtstoppsfrekvens eller information om kundnöjdhet. Statistik dyker upp överallt där det finns ett behov av att analysera och tolka data.

Tillgänglig statistik

Vetenskap har traditionellt sett förmedlats via böcker, tidskrifter och konferenser. Även om dessa kanaler fortfarande är viktiga, spelar internet en allt större roll. Eftersom syftet med forskning till syvende och sist är att den ska vara samhällsnyttig, tillgängliggörs statlig (icke vinstdrivande) forskning ofta på nätet. Ibland rör det sig om rena rådata (alltså elektroniska filer som kan laddas ned och köras i program), men det blir allt vanligare att man kan läsa texten direkt online. Här finns några exempel. 

Världsdagen för statistik

Världsdagen för statistik infaller den 20 oktober vart femte år.

Läs mer om: Världsdagen för statistik – FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor

Institutionen för nationalekonomi och statistik

Institutionen för nationalekonomi och statistik vid Linnéuniversitetet är en internationell akademisk miljö i Växjö och Kalmar. Vi erbjuder kurser på grundnivå, avancerad nivå och doktorandnivå med engagerade lärare som ligger i framkanten inom ekonomisk och statistisk forskning.

Institutionen är särskilt stark inom områden som rör arbetsmarknad och demografi, offentlig ekonomi, ekonomisk historia, miljöekonomi samt högdimensionella data, inklusive statistisk inlärning. Den mesta forskningen inom dessa områden täcker ett brett tema som handlar om lika möjligheter, policyanalys och studier av "stora data".

Vi är en del av Ekonomihögskolan som är AACSB-ackrediterad.

Institutionens ämnen är: Nationalekonomi och statistik.
Mer om Ekonomihögskolan.