Bildkollage av människor, siffror och grafik.

Statistik

Inom ämnet statistik arbetar vi med metoderna som används för att samla in, bearbeta, analysera och redovisa data. Data som används som underlag för stora och små beslut inom många olika områden.

Vi möter dagligen beskrivningar av verkligheten i siffror. Media rapporterar ofta om undersökningar av olika slag som genomförts bland olika grupper av människorna i samhället. Utifrån rapporterna försöker man förklara det man studerar och försöker även förutsäga framtida händelser, till exempel hur ett politiskt val kommer att gå. Ämnet statistik är vetenskapen om metoderna som används för att samla in, bearbeta, analysera och redovisa data.

På Linnéuniversitetet kan du studera statistik som en del av flera program eller som ämne på en kurs, men inte som en hel kandidatexamen i huvudområdet. Är du intresserad av att forska som doktorand i statistik finns även den möjligheten. 

Utbildning

Programmen och kurserna i listorna nedan innehåller samtliga ämnet rättsvetenskap eller juridik i olika hög grad och ur olika aspekter.

De flesta som läser en kandidatfördjupning i rättsvetenskap gör så inom ramen för programmet för personal och arbetsliv där fokus ligger på det arbetsrättsliga området. En sådan kandidatexamen innebär en mer ingående kunskap i arbetsrätt än vad de flesta jurister har. Dessa personer är därför högt eftertraktade på arbetsmarknaden både på personalavdelningar vid olika typer av verksamheter och som specialister inom till exempel arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer.

Program inom statistik