Naturfotograf framför bergsladskap, foto.

Turismvetenskap

På Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetets närmar vi oss turism ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, och integrerar inslag av management, marknadsföring, entreprenörskap, samhällsvetenskap, miljövetenskap och humaniora i vår forskning och undervisning.

Våra forskare samarbetar med intressenter från lokal till global skala för att ta itu med sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar. I forskning, undervisning och uppsökande verksamhet skapar vi värde tillsammans med lokala samhällen, företag, invånare, myndigheter och internationella organisationer för att stödja hållbar turism och turistpraxis. Lokalt bidrar vi till att en hållbar utveckling av Småland och Öland kopplar lokala praktiker och insikter till ett globalt perspektiv.

Vår vision: Att ta en ledande roll vid Ekonomihögskolan för att främja hållbarhet inom forskning, utbildning och uppsökande verksamhet relaterat till turism.

Vårt uppdrag: Med innovativ forskning och tvärvetenskaplig utbildning stödjer vi våra studenter och partners i deras arbete för att tackla utmaningar relaterade till turism och hållbarhet. Genom dessa insatser bidrar vi till erkännandet av Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet som ett nav för spetskompetens.

Utbildning

Turismämnets historia vid Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet har en stark tradition av att erbjuda turismutbildning, med början 1978 när vi introducerade Sveriges första turismprogram. Under åren har detta program utvecklats till turismstudier som ett distinkt ämne. 2003 var vi stolta över att Sveriges första årskull "turismvetare" tog examen. Genom att fortsätta vårt engagemang för utbildning av hög kvalitet, erhöll vi tillstånd för att ge magisterexamen 2015 och lanserade programmet "Tourism and Sustainability". Under 2019 utökade vi vårt utbud med kandidatprogrammet "International Tourism Management". Vi är hängivna att ge studenterna praktiska färdigheter och kunskaper för att trivas inom turistnäringen samtidigt som vi främjar hållbarhet.

Kandidatprogrammet i International Tourism Management

Programmet har nästan fem decenniers erfarenhet av att utbilda studenter för en av världens största branscher – turism. Och behovet av expertis inom strategisk planering, kompetens inom affärer och hållbar utveckling har aldrig varit mer kritiskt. Du läser en kombination av turism- och affärskurser och programmet ger dig fördjupade analytiska färdigheter om vad turism är och hur den påverkar oss och vårt samhälle. Vi täcker de miljömässiga, sociala, kulturella och ekonomiska aspekterna av turism, och du får en förståelse för hur dessa påverkar olika företag och organisationer inom turistnäringen. Det finns möjligheter till både praktik och utbytesstudier inom programmet för att ge möjlighet att bredda varje students kompetens och erfarenhet.

Examen: Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Turism (Huvudområde: Turismvetenskap)

Masterprogram i turism och hållbarhet

I vårt program på avancerad nivå tillhandahåller vi en internationell miljö med experter som specialiserar sig inom ämnet turismvetenskap. Studenter har möjlighet att lära av globalt kända forskare inom områdena turism och hållbarhet. Våra små storlekar på studentgrupper och seminarieliknande kurser ger studenterna möjlighet att interagera nära med sina kamrater och lärare för att lära sig om kritiska och praktiska aspekter av hållbarhet och turism. Studenter uppmuntras att använda sin tid vid Linnéuniversitetet för att ha praktik, studera kurser utomlands och inom andra discipliner, och delta i campusevenemang som seminarier och gästföreläsningar för att vidga sina vyer under sin studietid.

Genom interaktiva evenemang, webbseminarier och campusbesök får studenterna värdefulla insikter i turismens mångfaldiga och dynamiska värld, vilket ger dem möjlighet att bli aktiva agenter i omvandlingen av turistnäringen.

Forskning

Turismvetenskap vid Ekonomihögskolan blomstrar i en internationell akademisk miljö som främjar forskningsexpertis.

Vår forskning om turism publiceras i ledande tidskrifter inom olika områden, till exempel Tourism Management, Journal of Travel Research, Journal of Sustainable Tourism, Annals of Tourism Research, Tourism Geographys, Ecological Economics, Journal of Cleaner Production, Landscape Research, Conservation Biology, och Land Use Policy.

Vår fakultet bidrar till kunskapsutveckling i redaktionell egenskap och genom bidrag till forskningskonferenser.

Vår forskning är uppbyggd kring flera viktiga fokusområden:

  • Affärsmodeller inom turism
  • Klimatpolitik och transportstyrning
  • Kreativa turismentreprenörer
  • Flödesbaserad destinationshantering och marknadsföring
  • Förnybara energiomställningar i turistlandskap
  • Turism och mänskliga dimensioner av naturresurser
  • Turism och hållbar landsbygdsutveckling

Genom vårt tvärvetenskapliga tillvägagångssätt och internationella samarbeten främjar vi kunskap och främjar positiv förändring i det dynamiska landskapet inom turismforskning.

Samverkan

Våra fakultetsmedlemmar inom turismvetenskap engagerar sig aktivt i samverkansinitiativ, som de integrerar i sin undervisning för att inspirera studenter och kommunicera spännande möjligheter och kritisk utveckling inom områdena turism, besöksnäring och evenemang.

Följ med oss för att utforska de oändliga möjligheterna och ha en hållbar inverkan på turistnäringen.

Aktuellt

Personal