studenter

Utbildning på Ekonomihögskolan

Vill du skapa och utveckla lönsamma affärer, leda organisationer eller marknadsföra ett varumärke? Gillar du statistik och siffror och vill ha många valmöjligheter när du kommer ut i arbetslivet? Med en examen inom ekonomi, ledarskap eller marknadsföring är hela samhället en potentiell arbetsmarknad, både nationellt och internationellt.

Inom ekonomi, ledarskap och marknadsföring finns program med en rad olika inriktningar. Förutom ekonomi, ledarskap och marknadsföring kan du välja att specialisera dig som civilekonom eller inom nationalekonomi, affärsutveckling, turism, musik, design, personalledning eller logistik.

Våra program

En central del i våra utbildningar är samarbetet med näringslivet i regionen. Vi tycker det är viktigt att våra studenter får komma i kontakt med företag och organisationer under studietiden. På så sätt får du studera hur verksamheter bedrivs och få pröva dina kunskaper i projekt och examensarbeten. För dig som student innebär detta både värdefulla kontakter och insikt om vad som förväntas när man kommer ut på arbetsmarknaden.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Våra distanskurser

Bygg din egen kandidatexamen i företagsekonomi

Studievägledning vid Ekonomihögskolan

Vi erbjuder samtal för att stödja, vägleda, motivera och inspirera dig att nå dina mål med din utbildning. Samtalen kan handla om: 

  • Val och alternativ under utbildning
  • Din studiesituation och planering
  • Behörighetsfrågor
  • Pausa studierna
  • Tillgodoräknande
  • Krav för examen
  • Att bygga eget program
  • Fristående kurser
  • Vad dina studier kan leda till 

Du når oss enklast genom att kontakta ekonomihogskolan@lnu.se. Är du programstudent så glöm inte uppge vilket program du läser. 

Ekonomihögskolans studie- och yrkesvägledare är Angelica Önder, Mirja Sjögren och Ivana Stanic.

Din kontakt med en studievägledare är alltid skyddad av tystnadsplikt.

Kurser under nedläggning

Har du fått information om att en kurs du har läst är under nedläggning? För att hitta en lista över kurser som ska läggas ned vid Linnéuniverstitetet, samt få information om hur du kan göra slutexamination i kursen, gå till sidan Kurser under nedläggning.

Våra forskarutbildningar