studenter

Utbildning på Ekonomihögskolan

Vill du skapa och utveckla lönsamma affärer, leda organisationer eller marknadsföra ett varumärke? Gillar du statistik och siffror och vill ha många valmöjligheter när du kommer ut i arbetslivet? Med en examen inom ekonomi, ledarskap eller marknadsföring är hela samhället en potentiell arbetsmarknad, både nationellt och internationellt.

Inom ekonomi, ledarskap och marknadsföring finns program med en rad olika inriktningar. Förutom ekonomi, ledarskap och marknadsföring kan du välja att specialisera dig som civilekonom eller inom nationalekonomi, affärsutveckling, turism, musik, design, personalledning eller logistik.

Våra program

En central del i våra utbildningar är samarbetet med näringslivet i regionen. Vi tycker det är viktigt att våra studenter får komma i kontakt med företag och organisationer under studietiden. På så sätt får du studera hur verksamheter bedrivs och få pröva dina kunskaper i projekt och examensarbeten. För dig som student innebär detta både värdefulla kontakter och insikt om vad som förväntas när man kommer ut på arbetsmarknaden.

Våra distanskurser

Bygg din egen kandidatexamen i företagsekonomi

Våra forskarutbildningar