studenter

Utbildning på Ekonomihögskolan

På denna sida finner du information om våra ekonomiutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Du finner även information om distanskurser och om hur du bygger din egen examen.

Flera av våra program och kurser ges redan idag på engelska och fler kommer det att bli, eftersom en ekonom utbildad på Linnéuniversitetet har hela världen som arbetsmarknad. Många av våra studenter väljer också att läsa en termin eller ett år utomlands vid ett av våra närmare 400 partneruniversitet.

En central del i våra utbildningar är samarbetet med näringslivet i regionen. Vi tycker det är viktigt att våra studenter får komma i kontakt med företag och organisationer under studietiden. På så sätt får du studera hur verksamheter bedrivs och få pröva dina kunskaper i projekt och examensarbeten. För dig som student innebär detta både värdefulla kontakter och insikt om vad som förväntas när man kommer ut på arbetsmarknaden.

studenter pluggar
studenter pluggar

Våra program

Program på avancerad nivå

Våra distanskurser

Att läsa distanskurser på Ekonomihögskolan

Våra distanskurser läses som fristående kurser, och kan användas som del i en examen i företagsekonomi.

För att ansöka om en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi 180 hp krävs att man har läst följande:

• 90 hp i företagsekonomi (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp)
• 90 hp i valfria kurser, varav 30 hp måste vara kurser i andra ämnen än företagsekonomi

För att ansöka om en ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi 180 hp krävs att man har läst följande:

• 90 hp i företagsekonomi (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp)
• 30 hp i nationalekonomi
• 7,5 hp i statistik
• 7,5 hp i juridik
• 45 hp valfria kurser

Studierna ska bedrivas på nivåerna I, II och III (G1N, G1F, G2F och G2E) i företagsekonomi.

G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav