Inrednings- och butikskommunikation 180 hp

Varje miljö vi vistas i är skapad för ett specifikt ändamål. I butik, offentliga miljöer eller andra affärsmässiga lokaler – så som mässor, utställningar eller kontor – kommunicerar företagen sin identitet, bygger varumärke och lyfter specifika produkter.

Om programmet

Programmet för Inredning- och butikskommunikation ger dig förutsättningarna, för att som retail designer, arbeta inom kunskapsfältet mellan företagsekonomi och design. Under din utbildning kommer du erbjudas spännande möten mellan entreprenörskap och design, mellan kreativ energi och logisk strategi – både inom teori och praktik. Utbildningen ställer stora krav på din förmåga att samarbeta och bidra till din och dina studiekamraters inlärning. 

Programmet är framtaget i nära samarbete med näringslivet och under utbildningen samarbetar du med våra partnerföretag, vilka bidrar med sin kunskap och kompetens inom hur design kan vara värdeskapande, lönsam och hållbar. 

Yrkesliv 

 

En stor del av våra tidigare studenter arbetar idag som inrednings- och butikskommunikatörer, projektledare, butikschefer och egna företagare både inom Sverige och utomlands. Våra studenter återfinns på många olika arbetsplatser; exempelvis hos vårt partnerföretag IKEA, eller andra stora retailföretag. Andra jobbar på designbyråer eller som konsulter för branschens intressenter. 

Examen 

 

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot inrednings- och butikskommunikation.