Forskning vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Forskning vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskap bedrivs forskning inom biologi, biomedicinsk vetenskap, ekologi, hälsovetenskap, kemi, livsmedelsvetenskap, miljövetenskap, naturvetenskapens didaktik, optometri, psykologi och vårdvetenskap.

Två av universitetets spetsforskningsgrupper Linnaeus University Centres (LNUC) hör till vår fakultet: Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry och Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS). Dessa forskargrupper har kvalitetsgranskats av särskilda bedömargrupper bestående av internationellt erkända forskare inom området, vilket borgar för högsta kvalitet och att forskningsmiljön når upp till högt ställda krav.

Aktuella forskningsnyheter

Forskargrupper