Forskning vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Forskning vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskap bedrivs forskning inom biologi, biomedicinsk vetenskap, ekologi, hälsovetenskap, kemi, livsmedelsvetenskap, miljövetenskap, naturvetenskapens didaktik, optometri, psykologi och vårdvetenskap.

Två av universitetets spetsforskningsgrupper Linnaeus University Centres (LNUC) hör till vår fakultet: Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry och Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS). Dessa forskargrupper har kvalitetsgranskats av särskilda bedömargrupper bestående av internationellt erkända forskare inom området, vilket borgar för högsta kvalitet och att forskningsmiljön når upp till högt ställda krav.

Forskargrupper

#humansoflnu

Jens Agerström, forskare i psykologi

"Som relativt nybliven psykologistudent på väg med tåget till Lund överhörde jag en konversion där en grupp rekryterare gick igenom en bunt med jobbansökningar. Efter att ha lyssnat en lång stund på de till synes seniora rekryterarnas urvalsförfarande blev jag förvånad över att mer eller mindre hela urvalsprocessen baserats på magkänsla snarare än en grundlig, objektiv analys. Argumenten som presenterades var att "Kandidat A känns rätt, de andra känns fel" o s v. Extremt liten fokus låg på meriter och när den väl gjorde det verkade detta ske i ett senare skede där bedömningen av meriternas värde grundats i den redan befintliga magkänslan. Det slog mig att det nyss skådade urvalsförfarandet förmodligen är mer förekommande än man tror och händelsen har fungerat som inspiration till flera av mina forskningsprojekt som studerar hur automatiska tankeprocesser (t.ex. stereotyper) och just magkänsla påverkar rekryteringsbeslut. /Jens Agerström, forskare i psykologi