Oaks

Möt fakulteten

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap (FHL)

Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar/351 95 Växjö

0772-28 80 00 (vxl)

E-post: info.fhl@lnu.se

Fakultetsledning

Dekan: Ian Nicholls
Prodekan: Kristiina Heikkilä
Kanslichef: Emma Vestberg

Våra institutioner

Institutionen för biologi och miljö
Prefekt: Jonas Waldenström

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap
Prefekt: Per Enarsson

Institutionen för kemi och biomedicin
Prefekt: Anna Asplund Persson

Institutionen för medicin och optometri
Prefekt: Pauline Johansson

Institutionen för psykologi
Prefekt: Lena Swalander

Våra studievägledare

Våra utbildningsadministratörer

Internationalisering

Har du frågor om dina internationella möjligheter (utbytesstudier med mera), mejla till mobility.fhl@lnu.se

Studerandeskyddsombud

Studerandeskyddsombudet företräder studenterna i olika sammanhang som rör den fysiska och psykosociala studiemiljön.

Mer information och kontaktuppgifter till studerandeskyddsombudet på Fakulteten för hälso- och livsvetenskap finns på Linnékårens hemsida