Oaks

Möt fakulteten

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap (FHL)
Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar/351 95 Växjö

0772-28 80 00 (vxl)

E-post: info.fhl@lnu.se

Fakultetsledning

Dekan: Ian Nicholls
Prodekan: Kristiina Heikkilä
Kanslichef: Emma Vestberg

Våra institutioner

Institutionen för biologi och miljö
Prefekt: Per-Eric Betzholtz

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap
Prefekt: Per Enarsson

Institutionen för kemi och biomedicin
Prefekt: Stina Carlsson

Institutionen för medicin och optometri
Prefekt: Pauline Johansson

Institutionen för psykologi
Ämne: psykologi
Prefekt: Lena Swalander

Våra studievägledare

Ingrid Bonnevier

Lena-Maria Aronsson