Studenter i hus VITA

Utbildning vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap ges utbildningar inom hälsa, vård och naturvetenskap.

Vi har utbildningar på alla nivåer, allt från förberedande utbildning som Naturvetenskapligt basår, till utbildningar på avancerad nivå och forskarstudier. Våra utbildningar är förlagda till både Kalmar och Växjö. Flera av våra utbildningar innehåller verksamhetsförlagda studier (praktik) vilket ger kontakt med det omgivande samhället och framtida arbetsplatser. Det finns goda möjligheter till att förlägga delar av studierna utomlands. En del utbildningar går att läsa på distans eller deltid vilket kan underlätta om du vill kombinera dina studier med yrkeslivet.

Är du intresserad av människan och hennes situation i det moderna samhället, hennes behov av vård och omvårdnad? Eller är du intresserad av att lösa dagens och morgondagens miljöutmaningar? Oavsett vilket - vi har utbildningarna för dig!

Våra program på grundnivå

Våra program på avancerad nivå

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

60 hp, Växjö, Avancerad nivå, Hel- och halvfart
Utbildningen ges i samarbete med Jönköping University

Kurser:

Institutionen för biologi och miljö

Grundnivå
Avancerad nivå


Institutionen för hälso- och vårdvetenskap
Grundnivå
Avancerad nivå

Institutionen för kemi och biomedicin
Grundnivå
Avancerad nivå

Institutionen för medicin och optometri
Grundnivå
Avancerad nivå

Institutionen för psykologi
Grundnivå
Avancerad nivå