Sant eller falskt om hälsa

Vilka av följande påståenden om hälsa är sanna och vilka är hälsomyter?
Har du koll?

Frågorna är framtagna och används med tillstånd av Konsumentföreningen i Stockholm.