Sjuksköterskestudenter

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från länder utanför EU/EES och Schweiz

Vårterminen 2018 planerar Linnéuniversitetet att starta en kompletterande utbildning för dig med sjuksköterskeexamen från land utanför EU/EES och Schweiz


Utbildningen riktar sig till dig som har beslut från Socialstyrelse om att delta i kompletteringsprogram för sjuksköterskor med examen från tredje land.

Den kompletterande utbildningen är en alternativ väg till Socialstyrelsens väg för att erhålla svensk legitimation https://legitimation.socialstyrelsen.se/sv/utbildad-utanfor-eu-och-ees

Utbildningsbeskrivning

  • 60 hp (1 år)
  • Antal platser: ca 20
  • Studietakt: 100%
  • Undervisning på dagtid
  • Studieort: Kalmar
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Studiemedel: Berättigar till studiemedel

Utbildningen omfattar 1 års heltidsstudier och innehåller en blandning av teoretiska och praktiska/kliniska moment. Under detta år ges 10 kurser med olika inriktningar. I de olika kurserna kommer du bland annat läsa om Sjuksköterskans profession, omvårdnad, farmakologi, läkemedelsberäkning samt ledarskap.

Under utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom primärvård, kommunal vård och omsorg och inom medicin, kirurgi eller geriatrik.

Efter studierna

När utbildningen är avslutad ansöker du om svensk legitimation hos socialstyrelsen för att sedan kunna arbeta som sjuksköterska i Sverige. 

Särskild behörighet

  • Avslutad eftergymnasial från land utanför EU/EES samt Schweiz
  • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor
  • Godkända betyg i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska3, med lägst betyget Godkänd/E.

Anmälan

Anmälan kommer att ske via antagning.se

Urval

Om de blir fler sökande än antalet platser så kommer urval att ske med hjälp av en bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet och intervjuer.

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz ges vid Göteborgs universitet och Karolinska institutet. From vt 18 startar utbildningen även vid Linnéuniversitetet, Campus Kalmar, Luleå tekniska universitet och Högskolan i Gävle.

För mer information kontakta:
Kent Stening Med.Dr, universitetslektor Linnéuniversitetet Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 391 82 Kalmar / 351 95 Växjö
Direkt: 0480-44 69 61, Mobil: 070-777 43 52
kent.stening@lnu.se

Carina Söderström, studievägledare,  Fakultetskansli för hälsa och livsvetenskap carina.soderstrom@lnu.se
0480-44 63 86 Mobil: 072-218 74 11 

Vidare information rörande den kompletterande utbildningen som kommer att ges via Linnèuniversitetet hittas under följande länk: https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=25918