Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi erbjuder en personlig, flexibel och internationell kunskapsmiljö. Tillsammans skapar vi en kreativ mötesplats som präglas av närhet, öppenhet och delaktighet mellan lärare och studenter.

Du kan välja mellan 14 utbildningsprogram på grundnivå och 8 utbildningsprogram på avancerad nivå inom följande områden:

 • Design
 • Konst
 • Musik
 • Kultur
 • Språk
 • Medie- och kommunikation
 • Journalistik
 • Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Integrations- och mångfaldsstudier
 • Koloniala- och postkoloniala studier
 • Digital humaniora

Du kan även välja att designa din egen examen och välja bland våra 600 fristående kurser. Vi erbjuder studier på heltid eller deltid, på campus eller på distans. Förutom kurser på hösten och våren har vi även ett stort antal sommarkurser.

Studenter vid workshop