Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi erbjuder en personlig, flexibel och internationell kunskapsmiljö. Tillsammans skapar vi en kreativ mötesplats som präglas av närhet, öppenhet och delaktighet mellan lärare och studenter.

Fakulteten för konst och humaniora är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi erbjuder en personlig, flexibel och internationell kunskapsmiljö. Tillsammans skapar vi en kreativ mötesplats som präglas av närhet, öppenhet och delaktighet mellan lärare och studenter.

Här studerar ca 3 700 helårsstudenter. Vi erbjuder 14 utbildningsprogram på grundnivå och 8 utbildningsprogram på avancerad nivå inom områdena design, konst, musik, kultur, språk, medie och kommunikation, journalistik, biblioteks- och informationsvetenskap och integrations- och mångfaldsstudier. I utbudet finns också ca 600 fristående kurser.

Fakulteten för konst och humaniora finns lokaliserad i Kalmar och Växjö.

Studenter vid workshop