Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi erbjuder en personlig, flexibel och internationell kunskapsmiljö. Tillsammans skapar vi en kreativ mötesplats som präglas av närhet, öppenhet och delaktighet mellan lärare och studenter.

Här studerar ca 3 300 helårstudenter. Vi erbjuder 15 utbildningsprogram på grundnivå inom områdena design, konst och musik, kultur och samhällsvetenskap samt språk, kommunikation och journalistik. I utbudet finns också ca 500 fristående kurser, samt flera master- och magisterutbildningar.

Fakulteten för konst och humaniora är till största delen lokaliserad i Kalmar och Växjö men några av våra utbildningar finns i Pukeberg, Nybro.

Studenter vid workshop