Person som läser en bok

Forskning vid fakulteten för konst och humaniora

Gränsöverskridande forskningsverksamhet på vetenskaplig och konstnärlig grund.

Forskningen på fakulteten för konst och humaniora är mångfacetterad och berör många ämnesområden. Den formerar sig i dels ett stort antal individuella projekt, dels i form av ett antal forskargrupper, som ofta rör sig över de traditionella akademiska ämnesgränserna.

Vid fakulteten finner vi två av Linnéuniversitetets Linnaeus University Centres. Här finns också flera ämnen med forskningsverksamhet byggd på konstnärlig grund. Utbildning på forskarnivå erbjuds i åtta av fakultetens ämnen.

Aktuella forskningsnyheter

Forskargrupper

Fler forskargrupper inom konst och humaniora

Lyssna på fakultetens forskare som gästat Linnéuniversitetets podcast Snillen stimulerar