Person som läser en bok

Konst och humaniora

Gränsöverskridande forskningsverksamhet på vetenskaplig och konstnärlig grund.

Forskningen inom denna fakultet är mångfacetterad och berör många var för sig åtskilda ämnesområden. Forskningsverksamheten formerar sig i dels ett stort antal individuella projekt dels i form av ett antal större forskargrupper, bland vilka flera rör sig över de traditionella akademiska ämnesgränserna.

Vid fakulteten för konst och humaniora finner vi också två av Linnéuniversitetets totalt sex Linnaeus University Centres men också flera ämnen med forskningsverksamhet byggd på konstnärlig grund. Utbildning på forskarnivå erbjuds i åtta av fakultetens ämnen.

Forskargrupper

Fler forskargrupper inom konst och humaniora

#humansoflnu

Följ oss på Instagram

Charlotte Hommerberg

"För drygt sex år sedan fick jag diagnosen malign bröstcancer. Mitt i slutfasen av mitt språkvetenskapliga avhandlingsarbete om vingiganten Robert Parkers recensioner. Pang. Allt annat avstannade, och jag befann mig plötsligt i en okänd verklighet där helt andra frågor än min förestående disputation blev viktiga. Genom upplevelsen började ett nytt forskningsintresse spira, hur vi använder språket när vi talar om cancersjukdom, liv och död. Idag är jag projektledare för forskningsprojektet Metaforer i palliativ cancervård. Målet är att bidra till kunskapsutveckling för vårdpersonal om språkbrukets, och särskilt metaforernas, betydelse. För mig personligen betyder arbetet med projektet en möjlighet att ge röst åt dem av mina bröstcancerkompisar som inte längre är i livet. Och avhandlingen om vinrecensionerna, den blev färdig och lyckligt och väl försvarad efter avslutad cellgiftsbehandling." /Charlotte Hommerberg, forskare i språkvetenskap.