Hus med grönska i förgrunden

Möt fakulteten för konst och humaniora

Våra institutioner och ämnen

Institutionen för design (DE)

Ämnen: design
Prefekt: Marie Sterte, lektor i design

Institutionen för film och litteratur (IFL)

Ämnen: filmvetenskap, litteraturvetenskap och kreativt skrivande
Prefekt: Anders Åberg, lektor i filmvetenskap

Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Ämnen: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, filosofi, geografi, kultursociologi och religionsvetenskap.
Prefekt: Malin Lennartsson, lektor i historia

Institutionen för medier och journalistik (MJ)

Ämnen: medie- och kommunikationsvetenskap, medieproduktion och journalistik
Prefekt: Magnus Danielson, lektor i journalistik

Institutionen för musik och bild (MB)

Ämnen: Bildpedagogik, konst- och bildvetenskap, musik som konstnärligt ämne, musikpedagogik och musikvetenskap
Prefekt: Eva Kjellander Hellqvist, lektor i musikvetenskap

Institutionen för språk (SPR)

Ämnen: arabiskaengelska, franska, spanska och tyska
Prefekt: Anna Greek, lektor i engelskspråkig skönlitteratur

Institutionen för svenska språket (SV)

Ämnen: svenska språket och svenska som andraspråk
Prefekt: Jon Helgason, lektor i Isländska

Medieinstitutet Fojo

Fojo.se
Verksamhetschef: Kersti Forsberg

Kontakta oss

Fakulteten för konst och humaniora omfattar sju institutioner och ett gemensamt kansli. Geografiskt finns vi såväl i Kalmar och Växjö som i Pukeberg.

Postadress till fakulteten:

Fakulteten för konst och humaniora
Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar/351 95 Växjö

Telefon (växel) till fakulteten: 0772-28 80 00
E-post till fakulteten: fkh@lnu.se

Personlig e-post skrivs enligt följande modell: förnamn.efternamn@lnu.se

Fakultetsledning

Dekan

Hans T Sternudd

Kanslichef

Ulrika Bengtsson-Verde

Administrativt stöd till ledningsgruppen

Anna Eskilsson
Utbildningsledare

Carina Boman
Ledningsgruppens sekreterare

Anne Nygren
Fakultetssekreterare