Hus med grönska i förgrunden

Möt fakulteten för konst och humaniora

Välkomna till fakulteten för konst och humaniora!

Fakulteten för konst och humaniora är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Tillsammans skapar vi en kreativ mötesplats som präglas av närhet, öppenhet och delaktighet mellan lärare och studenter.

Kontakta oss

Fakulteten för konst och humaniora omfattar åtta institutioner och ett gemensamt kansli. Geografiskt finns vi i Kalmar och Växjö.

Postadress till fakulteten:

Fakulteten för konst och humaniora
Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar/351 95 Växjö

Telefon (växel) till fakulteten: 0772-28 80 00
E-post till fakulteten: fkh@lnu.se

Personlig e-post skrivs enligt följande modell: fornamn.efternamn@lnu.se

Våra institutioner och ämnen

Institutionen för design (DE)

Ämnen: design
Prefekt: Zeenath Hasan

Institutionen för film och litteratur (IFL)

Ämnen: filmvetenskap, litteraturvetenskap och kreativt skrivande
Prefekt: Piia Posti

Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Ämnen: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, filosofi, geografi, kultursociologi och religionsvetenskap
Prefekt: Fredrik Hanell 

Institutionen för medier och journalistik (MJ)

Ämnen: medie- och kommunikationsvetenskap, medieproduktion och journalistik
Prefekt: Anja Kalin

Institutionen för musik och bild (MB)

Ämnen: bild (bildpedagogik, konst- och bildvetenskap) och musik (musik som konstnärligt ämne, musikpedagogik och musikvetenskap)
Prefekt: Eva Kjellander Hellqvist

Institutionen för språk (SPR)

Ämnen: arabiska, engelska, franska, spanska och tyska
Prefekt: Anna Greek

Institutionen för svenska språket (SV)

Ämnen: svenska språket och svenska som andraspråk
Prefekt: Jon Helgason

Medieinstitutet Fojo

Fojo.se
Verksamhetschef: Paul Rapacioli