Vy över stad och himmel. Fotograf: Kirsten Husung

Arabiska

Arabiska är ett världsspråk och ett av FN:s sex officiella språk. Runt 300 miljoner människor talar arabiska som modersmål, medan omkring 100 miljoner på olika håll i världen har lärt sig arabiska som ett ytterligare språk. Liksom engelska, spanska och franska är arabiska därför viktigt för internationell kommunikation.

Ambitionen vid Linnéuniversitetet är att vara framåtpekande och känna pulsen på samtiden. Arabiska lyfts här som ett oerhört varierat dynamiskt och levande språk, med spännande och mångfacetterade kulturuttryck.

Tonvikten ligger på aktuella frågor i dagens kultur- och samhällsliv. Det ges tillfällen att upptäcka både det som rör sig bland unga människor i arabvärlden, men också alla nya former och möten som uppstår här i diasporan, i Sverige och andra länder runt om i världen.

© Bild: Kirsten Husung.

Utbildning