Person målar bild med pensel.

Bild, Konst- och bildvetenskap och Bildpedagogik

Bildämnet vid Linnéuniversitetet handlar om bild i bred mening. Vi undervisar och forskar om estetiskt formade objekt, byggnader och gestaltade miljöer i nuet och historiskt, samt om skolrelaterade frågor.

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad. Som student hos oss kan du fördjupa dig i konsthistorien och i samtidens visuella kulturer, du kan studera konst- och bildpedagogik med inriktning på undervisning och förmedling, och du kan tillgodogöra dig olika konstnärliga tekniker för eget bildskapande, inklusive digital bildproduktion.

Bildämnet är sammansatt av två huvudområden, bildpedagogik och konst- och bildvetenskap. Som student kan du välja att läsa fristående kurser i ett av huvudområdena eller i en kombination av bägge. Du kan ta en filosofie kandidatexamen i något av våra huvudområden eller ha bildpedagogik och konst- och bildvetenskap som biämnen i examina med andra ämnen som huvudämnen. Båda våra huvudområden ingår också i program. Här nedanför kan du läsa mera om vad våra kurser och utbildningar innehåller och hur ett studium i bild går till.

Utbildning

Konst- och bildvetenskap

Du kan läsa konst- och bildvetenskap som fristående kurser upp till och med masternivå. Kurserna kan ingå i högskoleexamen, filosofie kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen med konst- och bildvetenskap som huvudämne. De kan även ingå i examen på olika nivåer i andra ämnen. Konst- och bildvetenskap är ett ämne med relevans för en rad olika yrken i den offentliga och privata kultursektorn och våra kurser kan också läsas som en del av Kulturledarprogrammet.

Vår kursportfölj spänner brett, från grundläggande epokkurser som går igenom konstens historia från antiken fram till idag, till kurser i arkitektur och design, bildanalys och konstpedagogik och konstvetenskaplig teori och metod. På magister- och masternivå erbjuder vi kurser på avancerad nivå i design och hantverk, visuell kultur, samtidskonst och konstkritik.

Alla våra fristående kurser ges på distans. Du kan alltså läsa hela den konst- och bildvetenskapliga delen av en högskole-, fil.kand.-, magister- eller masterexamen på distans. I undervisningen interagerar du med läraren och med kurskamraterna på en digital lärplattform. Undervisningsformen innebär att du kan ta del av föreläsningarna och göra kursuppgifterna hur och när det passar dig själv, inom ramen för kursperioden.

Bildpedagogik

Du kan läsa bildpedagogik både som fristående kurser och inom olika lärarprogram. Är du intresserad att jobba med yngre barn kan du utbilda dig till förskollärare eller grundlärare. Läser du ämneslärarprogrammet blir du behörig att jobba som bildlärare i grundskolans alla stadier och på gymnasiet. För mer information om våra lärarutbildningar kan du klicka här. Bildpedagogik är även ett bra komplement till en rad olika ämnen. Vill du exempelvis jobba som konstpedagog eller museipedagog kan du med fördel kombinera bildpedagogik med konst- och bildvetenskap, museivetenskap eller etnologi.

Bildpedagogik ges både i Kalmar och i Växjö. Ämneslärarprogrammet ges endast i Kalmar medan förskollärare och grundlärare kan du läsa till både i Kalmar och i Växjö.

Vi erbjuder också ett stort utbud av kurser på deltid som riktar sig till lärare, pedagoger, konstnärer och kulturaktörer samt övriga intresserade. Exempelvis har vi kurser i screentryck, fotografi, landskapsmåleri, arkitekturhistoria och en kurs i kreativa möten mellan skola och kultur.

Forskning

Konst- och bildvetenskap

Aldrig förr har så många bilder producerats och publicerats av så många. Antalet bilder som laddas upp till fotosajten Flickr varje vecka är troligen större än alla föremål som finns samlade på världens alla museer, skrev medieforskaren Lev Manovich 2009. Det är troligen inte färre idag.

Bilder och visualitet i alla dess former har blivit ett dominerande medium för spridande av information, för förmedling av erfarenheter och känslor, av kunskap och fiktion. Denna ’bildmässiga vändning’ avspeglas i de ämnen som studeras inom Konst- och bildvetenskap på Linnéuniversitetet. Vår forskning intresserar sig ofta för bilder och visuella uttryck som uppträder utanför konstvärlden: masskulturens uttryck, bilder som skapas anonymt och visas utanför museer och gallerier. Vi intresserar oss bland annat för hantverk, tecknade serier och visuell kommunikation på internet. Vårt perspektiv är kritiskt och vi arbetar ofta utifrån genus- och postkoloniala perspektiv, bland annat med frågor om identitetsskapande och performativitet. Vi forskar också om konst och bild i lärandeprocesser, som kunskapskälla och naturligtvis som kommunikation och möte. Vår forskning behandlar frågor som har koppling till såväl bildlärarutbildningen som kulturledarprogrammet.

Bildpedagogik

Vi bedriver framför allt ämnesdidaktisk forskning. Exempel på ämnen är designprocessen som lärprocess (Lars Fager), den rörliga bildens plats och betydelse i ämnesöverskridande projekt på högstadiet (Maria Stam) och metoder att analysera flersidig layout (Bo Uggla).

Våren 2020 disputerade Eva Cronquist inom ämnet pedagogik på avhandlingen Samtidskonstbaserat gestaltningsarbete i utbildningen av bildlärare – vikten av tranformativ beredskap. Framöver kommer hon att fördjupa sina studier med målet att ge tydliga didaktiska perspektiv på ämnet.

Anna Micro Vikstrand är disputerad i konstvetenskap. Hon driver nu ett forskningsprojekt om arkitekturundervisningens roll i den svenska grundskolan både i ett nutida och historiskt perspektiv.

Sedan 2020 finns på institutionen en konstnärlig lektor i bildpedagogik varpå den bildpedagogiska forskningen kommer att utvidgas med mer konstnärligt inriktad forskning. Malin Lindahl kommer framför allt att undersöka gränslandet mellan samtidskonst och hållbarhetsfrågor.

Forskningsprojekt

Lena Liepe:

Projekt: Kartläggning av religion i vardagen: Medeltida helgonkulter i Sverige och Finland

Exteriör målningsdekor från 1600-talet på kyrkor I Småland – i samarbete med Växjö stift

Personal

Nyheter