En person som målar ett kvinnoansikte på  ett papper

Bildpedagogik

Bildpedagogik är ett område som innehåller allt från ämneskunskaper i färg och form, till visuellt tänkande och visuell kommunikation.

Vi omges ständigt av bilder. Dagligen konsumerar vi nyhetsbilder, reklambilder, satirbilder och familjefoton. Under det senaste decenniet har skillnaden mellan konsument och producent allt mer suddats ut. Idag kan alla enkelt producera digitala bilder som kan få stor spridning. Men vad betyder bilderna? Är det skillnad på en nyhetsbild och ett privat foto? Vad händer med en bild som från början var tänkt att bara visas på ens privata Facebookflöde får offentlig spridning?

När du läser bildpedagogik lär du dig om olika bildgenrer och får verktyg att analysera dem. Du kommer att få jobba med olika bildanalysmodeller såsom bildsemiotik, ekfras och ikonografi. Du lär dig också att analysera bilder utifrån genus, etnicitet, klass och hållbar utveckling. Många av dagens bilder och föremål anspelar på äldre verk varför du även får läsa konst-, design- och arkitekturhistoria.

Ämnet erbjuder inte bara ett analytiskt förhållningssätt utan du tillägnar dig också ett praktiskt kunnande genom att vi jobbar mycket gestaltande. Läser du bildpedagogik på Linnéuniversitetet får du lära dig olika tekniker inom t.ex. måleri, foto och skulptur.

Sara målar
Ateljé från ovan

Utbildning

Du kan läsa bildpedagogik både som fristående kurser och inom olika lärarprogram. Är du intresserad att jobba med yngre barn kan du utbilda dig till förskollärare eller grundlärare. Läser du ämneslärarprogrammet blir du behörig att jobba som bildlärare i grundskolans alla stadier och på gymnasiet. För mer information om våra lärarutbildningar kan du klicka här. Bildpedagogik är även ett bra komplement till en rad olika ämnen. Vill du exempelvis jobba som konstpedagog eller museipedagog kan du med fördel kombinera bildpedagogik med konst- och bildvetenskap, museivetenskap eller etnologi.

Bildpedagogik ges både i Kalmar och i Växjö. Ämneslärarprogrammet ges endast i Kalmar medan förskollärare och grundlärare kan du läsa till både i Kalmar och i Växjö.

Vi erbjuder också ett stort utbud av kurser på deltid som riktar sig till lärare, pedagoger, konstnärer och kulturaktörer samt övriga intresserade. Exempelvis har vi kurser i screentryck, fotografi, landskapsmåleri, arkitekturhistoria och en kurs i kreativa möten mellan skola och kultur.

Forskning

Vi bedriver framför allt ämnesdidaktisk forskning. Exempel på ämnen är designprocessen som lärprocess (Lars Fager), den rörliga bildens plats och betydelse i ämnesöverskridande projekt på högstadiet (Maria Stam) och metoder att analysera flersidig layout (Bo Uggla).

Våren 2020 disputerade Eva Cronquist inom ämnet pedagogik på avhandlingen Samtidskonstbaserat gestaltningsarbete i utbildningen av bildlärare – vikten av tranformativ beredskap. Framöver kommer hon att fördjupa sina studier med målet att ge tydliga didaktiska perspektiv på ämnet.

Anna Micro Vikstrand är disputerad i konstvetenskap. Hon driver nu ett forskningsprojekt om arkitekturundervisningens roll i den svenska grundskolan både i ett nutida och historiskt perspektiv.

Sedan 2020 finns på institutionen en konstnärlig lektor i bildpedagogik varpå den bildpedagogiska forskningen kommer att utvidgas med mer konstnärligt inriktad forskning. Malin Lindahl kommer framför allt att undersöka gränslandet mellan samtidskonst och hållbarhetsfrågor.

Personal