bok

Danska, norska och isländska

På Institutionen för svenska språket erbjuder vi, som ett av få svenska lärosäten, nybörjarkurser i tre av våra nordiska grannspråk: danska, norska och isländska. Kurserna tar upp språkens struktur, bruk och historia tillsammans med praktisk träning i uttal och användning.

I alla tre språk finns dels en grundkurs på 7,5 högskolepoäng, dels en påbyggnadskurs på 7,5 högskolepoäng. Samtliga kurser kan läsas på deltid och distans, och vi startar kurser under vår-, sommar- och höstterminer.

Kurserna går helt utan fysiska träffar och undervisningen sker via vår lärplattform Moodle. Kurserna har ett veckoupplägg man förväntas följa, men är generellt flexibla och går ofta bra att kombinera med andra studier och sysselsättning. Det brukar ingå ett mindre antal digitala seminarier och examinationer i realtid.

Danska – vil du læse dansk?

Danskan har ett gemensamt ursprung med svenskan, men har utvecklats så att danskar och svenskar ibland har svårt att förstå varandra. Våra kurser i danska ger en introduktion till danska språkets ordförråd, uttal och struktur. De ger också översikter om danskans språk- och kulturhistoria och om nutida danskt samhällsliv. Språket tränas genom läsning av olika texter samt muntliga och skriftliga övningar.

Norska – vil du studere norsk?

Norskan delar både ursprung och många språkliga drag med svenskan. Våra kurser ger grundläggande språkfärdigheter i såväl talad som skriven norska. De ger en orientering om olika varianter av språket – dels olika dialekter av talad norska, dels de två skriftspråksvarianterna bokmål och nynorsk. Kursen ger också en översikt över Norges språk- och kulturhistoria liksom dagens samhällsliv och hur det avspeglas i språket.

Isländska – viltu læra íslensku?

Isländska är ett språk som bevarar det medeltida språkets grammatik och vars ordförråd sällan förnyas med främmande ord utan med nybildningar eller översättningslån. Det skrivs ungefär som norska skrevs på 800-talet. Våra kurser i isländska ger grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i isländska och innehåller uttal, grammatik och ordbildning. De ger också översiktliga kunskaper i isländsk historia och isländskt samhällsliv från det att landet togs i besittning av norrmän på 800-talet till dagens isländska samhälle.