Studenter och lärare på seminarium

Engelska

Engelska är globalt och talas idag som andraspråk eller främmande språk av fler människor än vad det finns modersmålstalare. I våra kurser och program förbättrar studenterna sina färdigheter i det engelska språket samtidigt som de studerar engelsk litteratur- och språkvetenskap, och engelskspråkig media och kultur, med starkt hållbarhetsfokus.

Utbildning

Vid Linnéuniversitetet kan du som student välja att läsa engelska som fristående kurs (vissa kurser på distans) eller som en del av något av våra utbildningsprogram Språk, kultur och kommunikation (SKK), Språk och politik (SPIK), som del av Grundlärarprogrammet samt inom Ämneslärarprogrammet med engelska som första- eller andraämne.

Engelska på grundnivå

Grundnivå 1 ägnas åt grammatik, muntlig och skriftlig färdighet samt litteratur och kultur. 

Grundnivå 2 fördjupar kunskaperna i grammatik, muntlig och skriftlig färdighet, litteratur och kultur.

Grundnivå 3 erbjuder kurser där självständigt arbete på 15 hp för kandidatexamen ingår. Du kan välja språkvetenskaplig, litteraturvetenskaplig, språkdidaktisk eller litteraturdidaktisk inriktning.

Det finns även temakurser i engelska som är anpassade för de olika programmen.

Engelska på avancerad nivå

På avancerad nivå erbjuder vi en mängd forskningsrelaterade kurser, och tre program: Facköversättarprogrammet i engelska, Nordisk master för lärare, samt Masterprogrammet i engelsk språk- och litteraturvetenskap (MELL). Vi bedriver även utbildning på forskarnivå.

Internationella möjligheter

Inom engelska på Linnéuniversitetet arbetar vi med internationalisering på hemmaplan och bortaplan. Vi har studenter från hela världen, ofta som utbytesstudenter från några av våra framstående partneruniversitet. Våra studenter erbjuds också att åka på utbyte till dessa universitet och institutioner.

Efter studierna

Våra kurser och program på grund- och avancerad nivå förbereder studenter för arbetslivet. Våra alumner arbetar bland annat som lärare och översättare, men språk- och litteraturkunskaper behövs även inom förvaltning, media, kommunikation och kultur.  Du kan också göra akademisk karriär och flera av våra alumner söker sig framgångsrikt till doktorandstudier.

Lärare föreläser för studenter
Föreläsning i engelsk språkdidaktik för grundlärarstudenter.
Föregående bild Nästa bild
Studenter i diskussion
Seminarium kring barnlitteratur i engelska på mellanstadiet.
Föregående bild Nästa bild
Lärare leder seminarium
Uppsatsseminarium i engelsk litteraturvetenskap.
Föregående bild Nästa bild
Studenter i diskussion
Seminarium för grundlärarstudenter.
Föregående bild Nästa bild
Studenter på föreläsning
Internationella studenter undervisas i akademisk engelska.
Föregående bild Nästa bild

Forskning

Ämnet engelska bedriver spännande forskning inom litteraturvetenskap, språkvetenskap och didaktik samt media, och kommunikation i den engelskspråkiga världen där såväl historiska som mer aktuella yttringar inom språket och dess litteratur belyses och analyseras. Flera forskare inom engelska är knutna till universitetets världsledande spetsforskningscentra. Vi är stolta över att bedriva forskningsintegrerad undervisning.

Forskningsprojekt där ämnet engelska ingår

Personal