Studenter och lärare på seminarium

Engelska

Engelska är globalt och talas idag som andraspråk eller främmande språk av fler människor än vad det finns modersmålstalare. I våra kurser och program förbättrar studenterna sina färdigheter i det engelska språket samtidigt som de studerar engelsk litteratur- och språkvetenskap, och engelskspråkig media och kultur, med starkt hållbarhetsfokus.

Utbildning

Vid Linnéuniversitetet kan du som student välja att läsa engelska som fristående kurs (vissa kurser på distans) eller som en del av något av våra utbildningsprogram Språk, kultur och kommunikation (SKK), Språk och politik (SPIK), eller som en obligatorisk del inom Grundlärarprogrammet samt inom Ämneslärarprogrammet med engelska som första- eller andraämne.

Vi erbjuder en mängd forskningsrelaterade kurser på avancerad nivå, och tre program: Facköversättarprogrammet i engelska, Nordisk master för lärare, samt Masterprogrammet i engelsk språk- och litteraturvetenskap (MELL). Vi bedriver även utbildning på forskarnivå.

Ämnet engelska bedriver spännande forskning inom litteratur, media, kommunikation, språkvetenskap och didaktik, där såväl historiska som mer aktuella yttringar inom språket och dess litteratur belyses och analyseras. Flera forskare inom engelska är knutna till universitetets världsledande spetsforskningscentra kring intermedialitet, post- och dekoloniala studier och digital humaniora. Vi är stolta över att bedriva forskningsintegrerad undervisning.

Inom engelska på Linnéuniversitetet arbetar vi med internationalisering på hemmaplan och bortaplan. Vi har studenter från hela världen, ofta som utbytesstudenter från några av våra framstående partneruniversitet. Våra studenter erbjuds också att åka på utbyte till dessa universitet och institutioner.

Våra alumner arbetar bland annat som lärare och översättare, men avancerade språk- och litteraturkunskaper behövs även inom förvaltning, media, kommunikation och kultur. Våra kurser och program på avancerad nivå förbereder studenter för en akademisk karriär och flera av våra alumner söker sig framgångsrikt till doktorandstudier.

Hos oss kan du bredda och fördjupa dina kunskaper. Välj ur vårt utbud, eller låt oss skräddarsy en utbildning eller en fortbildningsdag efter behoven på din arbetsplats. Att studera engelska på Linnéuniversitetet är att delta i en av södra Sveriges bredaste och mest dynamiska språkstudiemiljöer.

Lärare föreläser för studenter
Föreläsning i engelsk språkdidaktik för grundlärarstudenter.
Föregående bild Nästa bild
Studenter i diskussion
Seminarium kring barnlitteratur i engelska på mellanstadiet.
Föregående bild Nästa bild
Lärare leder seminarium
Uppsatsseminarium i engelsk litteraturvetenskap.
Föregående bild Nästa bild
Studenter i diskussion
Seminarium för grundlärarstudenter.
Föregående bild Nästa bild
Studenter på föreläsning
Internationella studenter undervisas i akademisk engelska.
Föregående bild Nästa bild

Personal

Forskning

Forskningsprojekt där ämnet engelska ingår