Studenter och lärare på seminarium

Engelska

Engelska talas idag som andraspråk eller främmandespråk av fler människor än vad det finns modersmålstalare. I våra kurser förbättrar studenterna sina färdigheter i det engelska språket samtidigt som de studerar språk, litteratur och kultur från den engelskspråkiga världen.

Vid Linnéuniversitetet kan du som student välja att läsa engelska som fristående kurs eller som en del av ett utbildningsprogram. Några av våra kurser erbjuds på distans, andra på campus i Kalmar eller Växjö. Vi bedriver även utbildning på forskarnivå.

Ämnet engelska bedriver spännande forskning inom litteratur, språkvetenskap och didaktik, där såväl historiska som mer aktuella yttringar inom språket och dess litteratur belyses och analyseras.

Du kan läsa ämnet engelska vid universitet i många av världens länder och Linnéuniversitetet har avtal om utbytesplatser med ett mycket stort antal utländska universitet.

Våra alumner arbetar bland annat som lärare och översättare, men avancerade språk- och litteraturkunskaper behövs även inom förvaltning, media, kommunikation och kultur.

Hos oss kan du bredda och fördjupa dina kunskaper. Välj ur vårt utbud, eller låt oss skräddarsy en utbildning eller en fortbildningsdag efter behoven på din arbetsplats.

Aktuellt

Utbildning

Gruppbild på engelsklärarna vid Lnu
Engelsklärarna på studieresa till Malta.
1 6

Forskning

Personal