Studenter tittar på datorer

Filmvetenskap

Rörliga bilder möter vi överallt. Antingen vi ser dem på YouTube, på HD-TV-skärmar eller i form av knivskarpa bilder på monumentala filmdukar har de alla sitt ursprung i den drygt hundraåriga uppfinningen filmen. I ämnet filmvetenskap studeras de rörliga bildmediernas utveckling från filmens födelse till dagens fantastiskt varierade utbud.

Enskilda konstnärer, genrer och teknologier diskuteras. Likaså behandlas filmens ideologiska, ekonomiska och estetiska betydelse. När du studerar filmvetenskap ökar du din förståelse om ett av de mest revolutionerande medierna de senaste etthundra åren.

Filmvetenskapen ställer frågor som: Hur och varför slog filmen igenom? Hur ser förhållandet ut mellan filmen och åskådaren? Om filmen är en konstart, hur har man då betraktat och värderat den? Vad kan man genom filmer och andra rörliga bilder lära sig om ett samhälles föreställningar och ideologier? Hur ser förhållandet ut mellan filmen och andra medier?

Hanna representerade Sverige som jurymedlem

Hanna Olsson

"Jag fick möjligheten att vara med i juryn för European University Film Awards. Jag och mina kurskamrater fick titta på fem nyproducerade filmer och ranka de tre som vi tyckte var bäst. Vi i min klass fick anmäla intresse att åka för att representera både Linnéuniversitetet och Sverige, och jag fick det!
Det var första gången som detta pris skulle delas ut och vinnarfilmen blev I, Daniel Blake. Jag hade hellre sett att Fire at sea vann, som är en dokumentär om flyktingarna på Medelhavet. Det var dock väldigt jämnt mellan filmerna. Det var väldigt roligt juryarbete där vi hade intressanta diskussioner, och olika kulturella perspektiv på de problem som filmerna tar upp. Resan överträffade mina förväntningar, och jag blev inspirerad. Hoppas på en fortsättning!" /Hanna, student på programmet Språk, kultur och kommunikation -inriktning filmvetenskap

 

Utbildning

Vid Linnéuniversitetet kan du välja att läsa filmvetenskap som fristående kurs eller inom ett program, t.ex. Språk, kultur och kommunikation eller Kulturledarprogrammet.

Du kan läsa filmvetenskap både flexibelt via en lärplattform och på campus Växjö. Under sommaren finns flera sommarkurser i filmvetenskap att välja på.

Forskning

Filmvetenskapen på Linnéuniversitetet har profilerat sig mot en inriktning på film och samhälle på flera olika sätt, utan att därmed överge tanken på film som ett estetiskt objekt. Forskningen täcker alltså olika samhällsanknutna ämnen som exempelvis queera filmarkiv, digitalisering och kulturella minnen, ekokritisk film, etnicitet och genus, medicinsk humaniora, sexualitet, censur och historieförmedling. Gruppen har samarbetat i olika konstellationer, inte minst genom sitt arbete med filmarkivet Face of AIDS, en pandemidokumentation i film som finns på Karolinska institutet i Stockholm. Arbetet resulterade i antologin A Visual History of HIV/AIDS: Exploring the Face of AIDS Film Archive (Routledge Advances in Medical Humanities, 2019).

 

Några aktuella projekt är 

Tommy Gustafsson sammanställer sin forskning om det transnationella historiska medieminnet av folkmordet i Rwanda 1994 i en bok. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet.

Dagmar Brunow har påbörjat forskning om digitala filmsamlingar och kulturarv. Projektet genomförs i samverkan med Svenska Filminstitutet, Filmform – The Art Film and Video Archive, Face of AIDS Film Archive, SAQMI – Swedish Archive for Queer Moving Images och Kulturparken Småland och är finansierat av Vetenskapsrådet.

Mariah Larsson kommer under 2022 att fortsätta forskningsprojektet om tv-programmet Fräcka fredag som sändes på Sveriges television våren 1988. Även detta projekt är finansierat av Vetenskapsrådet.

Anders Åberg avslutar för närvarande sin forskning om svensk barnfilm och nationalitet under åren 1944-2006 genom ett bokmanus som är under publikation. Projektet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond. 

Personal