Frankrike Paris människor sitter vid Café

Franska

Franskan är ett romanskt språk med rötter i latin som spreds med Caesars trupper och administratörer till stora delar av Västeuropa för mer än 2000 år sedan.

Bon à savoir – bra att veta


De första texterna på franska går tillbaka till 800-talet. Litteraturen är rik, från de medeltida helgonlegenderna fram till nobelpristagare som Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Jean-Marie Gustave Le Clézio och Patrick Modiano.

Faire partie du monde – apprendre le français


Franska är arbetsspråk i internationella sammanhang. Det är ett betydelsefullt språk inom FN, Unesco, EU och Afrikanska unionen.

Vid Linnéuniversitetet lär du dig om fransk politik, ekonomi, historia och kultur, samtidigt som du övar din muntliga och skriftliga språkfärdighet. Du får också breda kunskaper i fransk skönlitteratur och litteraturhistoria.

Lär dig franska utomlands


Det finns ett nätverk av internationella kontakter som gör det möjligt för dig att delta i utbytesprogram eller göra praktik både i Frankrike och i andra fransktalande länder. I Aix-en-Provence och Nice kan du läsa våra kurser på nybörjar- och fortsättningsnivå.

Du läsa franska som fristående kurs upp till magisternivå. Det går att läsa kurserna på distans, på campus i Växjö eller i Frankrike – allt beroende på vilken kurs du väljer. Du väljer inriktning språkvetenskap eller litteraturvetenskap.

Du kan också välja franska i följande program: masterprogram för facköversättning, internationell administration, nordisk master för språklärare samt språk, kultur och kommunikation. Om du vill bli lärare finns möjligheten att läsa franska inom ramen för ämneslärarutbildningen 7-9 och gymnasiet.

Franska kan vara huvudämne i en kandidat-, magister- eller masterexamen. Vid Linnéuniversitetet finns även forskarutbildning i franska.

Utbildning

För dig som vill läsa fristående kurs – visste du att du kan bygga din egen examen? Tänk på att du behöver läsa 30 hp på varje nivå. Här ser du vilka kurser som kan ingå i en examen med huvudområde Franska.

Nivå 1 (G1N)
För dig som vill läsa grundkurser som kan ingå i en kandidatexamen med huvudområde FRANSKA motsvarande 1-30 hp:

För dig som vill läsa grundkurser motsvarande Franska I, 0-30 hp, gäller följande:
1FR100 – Franska allmän kurs, grundkurs, 30 hp
1FR112 – Franska allmän kurs i Frankrike, 30hp
1FR701 – Franska - inriktning mot undervisning och lärande, 30hp

och följande delkurs:
1FR101 – Sverigekunskap och fransk korrespondens, 7,5 hp

Nivå 2 (G1F)
För dig som vill läsa fortsättningskurs motsvarande FRANSKA II
31-60 hp gäller följande:

1FR200 – Franska, allmän kurs, fortsättningskurs, 30hp
1FR702 – Franska - inriktning mot undervisning och lärande II, 30hp

och följande delkurser:
1FR201 – Eu-kunskap,  7,5 hp
1FR204 – Franskspråkig litteratur i världen, 5 hp

Nivå 3 (G2F, G2E)
För dig som vill läsa kandidatkurs motsvarande FRANSKA III
61-90 hp gäller följande:

2FR30E – Franska, kandidatkurs, 30hp

och följande delkurs:
2FR303 – Skönlitteratur från franskspråkiga delar av världen, 7,5 hp

För dig som vill läsa kurser på avancerad nivå som kan ingår i en magister- eller masterexamen med huvudområde FRANSKA:

4FR010 – Franska, Postkolonial litteraturteori 7,5hp
4FR011 – Franska, Intermedialitet i litteraturen 7,5hp
4FR013 – Franska, Självbiografisk litteraturteori 7,5hp
4FR013 – Franska, Litteraturteori och narrativa studier 7,5hp
4FR014 – Franska, Perspektiv på fransk språkvetenskap 7,5hp
4FR015 – Franska, Grammatik och översättning 7,5hp
4FR901 – Kommunikation, 7,5hp
4FR902 – Litteratur i språkundervisning, 7,5hp
4FR02E – Examensarbete, franska – magisterkurs, 15hp
5FR01E – Examensarbete, franska – master, 30hp
4FR32E – Magisterkurs med översättningsinriktning franska-svenska, 30 hp

 

Delf examen

På Linnéuniversitetet kan du avlägga examen i Delf, ett examensbevis som är erkänt över hela världen. 

Forskning

Den franska litteraturvetenskapliga forskningen bedrivs om postkolonial diasporalitteratur särskilt från Nordafrika, Algeriet, och franska Västindien. De frågeställningar som behandlas rör identitetsdiskurser om kulturell och etnisk tillhörighet, hybriditet och transkulturalitet såsom genderaspekter och koppling mellan självbiografiska texter och de litterära genrerna samt relationen mellan texten och läsarens empati. En del av forskningen bedrivs inom University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies och inom forskargruppen LNUC for Intermedial and Multimodal Studies, framför allt inom berättandets transmedialitet. Det innebär att vissa berättartekniska begrepp som härstammar från den klassiska narratologin (särskilt den franska narratologen Gérard Genette) analyseras ur ett intermedialt perspektiv.


Den didaktiska forskningen handlar om hur litterära texter från den frankfona världen kan bidra till elevens interkulturella kompetens i en klass med franska som främmande språk. Den språkvetenskapliga forskningen lägger fokus på inlärarnas muntliga språkproduktion i franska som främmande språk och på de mekanismer, bland annat de kognitiva, som styr inlärningen. Den didaktiska forskningen placerar sig inom det området och studerar hur eleven interagerar med läraren i klassmiljö och hur detta påverkar inlärningen.

Personal