Äldre världskarta

Historia

Inom ämnet historia vill vi skapa förståelse för människors sociala, ekonomiska, politiska och kulturella villkor under olika tider.

Hur har människor organiserat sina liv och sina samhällen? Vilka tankar har människor i olika tider formulerat kring sig själva och sin omvärld? Hur har relationer människor emellan kommit till uttryck i konkurrens, maktutövning och förtryck men också i samarbete, gemenskap och kärlek? Hur formas och gestaltas politiska och andra konflikter mellan grupper och hur relaterar olika grupper sig till varandra över stats- och nationsgränser? Hur har människor förhållit sig till naturen och hur har de skaffat sig sin försörjning? Frågan om förändring, hur och varför den sker, är central i historisk forskning.

Historiker intresserar sig för hur det förflutna uppfattas, hur vi använder historia i samhället, inom media, kultur och naturligtvis i skolan. Med studier i historia tränas bland annat förmågan till ett kritiskt förhållningssätt och förmågan att granska och sovra stora mängder information, förmågor som är användbara inom många områden.

Linnéuniversitetet har examensrättigheter i historia för kandidat-, magister- och masterexamen samt för lärarexamen. Dessutom har vi utbildning på forskarnivå i historia.

Aktuellt

Utbildning

Linnéuniversitetet har examensrättigheter i historia för kandidat-, magister- och masterexamen samt för lärarexamen. Dessutom har vi utbildning på forskarnivå i historia.

Forskning

Personal