Isländska

Isländska är ett språk som bevarar det medeltida språkets grammatik och vars ordförråd sällan förnyas med främmande ord utan med nybildningar eller översättningslån. Det skrivs ungefär som norska skrevs på 800-talet.

Utbildning

Kurserna i isländska ger grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i isländska och innehåller isländskt uttal, isländsk grammatik, ordbildning och syntax. De ger också översiktliga kunskaper i isländsk historia och isländskt samhällsliv från det att landet togs i besittning av norrmän på 800-talet till dagens isländska samhälle. Ämnet kan läsas på deltid och distans, dels i en grundkurs på 7,5 högskolepoäng, dels i en påbyggnadskurs på 7,5 högskolepoäng. Vi startar kurser vår-, sommar- och höstterminer.

Forskning

Den forskning som bedrivs inom ämnet isländska är kopplad till Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies.

Personal