byggnad i japan

Japanska

Vi kommer inte att genomföra några kurser i japanska under läsåret 2020/2021.Är du nyfiken på den japanska kulturen och det japanska språket? Vid Linnéuniversitetet har du möjlighet att lära dig grunderna i japanska, i kurser med modersmålstalare från Japan som lärare.

Utbildning

Vi erbjuder tre kurser i Japanska för nybörjare (steg I, II och III), om vardera 10 poäng. Kurserna innehåller grundläggande grammatik, övningar i muntlig och skriftlig presentation samt övningar i läs- och hörförståelse. Kursen omfattar de fonetiska skriftsystemen hiragana och katakana och ett antal kanji, kinesiska tecken. Efter att fullföljt kursen förväntas studenten kunna hålla konversationer och kommunicera på japanska med grundläggande grammatik. Studenten förväntas även kunna läsa enklare texter där kanjitecken förekommer.