Kinesiskaundervisning i klassrum

Kinesiska

Kinesiska är det språk som talas av flest människor i världen. Genom att lära dig kinesiska kommer du att bättre förstå hur kineser tänker och agerar, och du kan också ha nytta av det i dina framtida planer vad gäller resor, studier och karriär

Utbildning

Vill du investera i dig själv genom att lära dig det kinesiska språket? Välkommen till kinesiska för nybörjare på Linnéuniversitetet! Kurserna omfattar alla fyra aspekter av det kinesiska språket, det vill säga att lyssna, att tala, att läsa och att skriva. Läraren kommer att prata både kinesiska och engelska under varje lektion.


Efter fullföljd kurs förväntas studenten bland annat förstå och kunna använda bekanta vardagsuttryck och fraser för att kunna klara av de mest grundläggande, konkreta kommunikationsbehoven. Därtill förväntas studenten kunna skriva ett stort antal kinesiska tecken och kunna använda användbara ord på kinesiska, samt kunna introducera sig själv med tydlig och konkret information.