Konst- och bildvetenskap

Här kan du studera konst och visuell kommunikation, alltifrån de tidiga världskulturerna till dagens rikliga bildflöde och samtidskonst.

Konst- och bildvetenskapsämnets teorier och metoder handlar om hur man kan skriva konst-, bild-, arkitektur- och designhistoria, om hur man kan arbeta med konstpedagogik och konstkritik och om hur man kan tolka visuell kommunikation ur olika perspektiv, vilket också förutsätter medvetenhet om genusaspekter, mångfaldsfrågor samt interkulturella och postkoloniala perspektiv.

Vi använder breda konst- och bildbegrepp och tillämpar vida definitioner av arkitektur och gestaltad miljö. Därför studerar och beforskar vi såväl konstbilder som reklam, pressbilder, skillingtryck, performancekonst, internetsajter, bokillustrationer, tecknade serier, yllebroderier, industridesign, kravallslöjd, stickad street art, platsspecifik konst, postkontor och andra byggnadstyper, samt konstnärliga gestaltningar i offentlig miljö, och mycket mer.

Utbildning

Vi erbjuder ett stort antal fristående kurser inom konst- och bildvetenskap, på grund och avancerad nivå. Kontakta ämnesansvarig för information om hur du bygga ihop dem till en kandidatexamen. Du kan också läsa konst- och bildvetenskap inom kulturledarprogrammet.

Forskning

Aldrig förr har så många bilder producerats och publicerats av så många. Antalet bilder som laddas upp till fotosajten Flickr varje vecka är troligen större än alla föremål som finns samlade på världens alla museer, skrev medieforskaren Lev Manovich 2009. Det är troligen inte färre idag.

Bilder och visualitet i alla dess former har blivit ett dominerande medium för spridande av information, för förmedling av erfarenheter och känslor, av kunskap och fiktion. Denna ’bildmässiga vändning’ avspeglas i de ämnen som studeras inom Konst- och bildvetenskap på Linnéuniversitetet. Vår forskning intresserar sig ofta för bilder och visuella uttryck som uppträder utanför konstvärlden: masskulturens uttryck, bilder som skapas anonymt och visas utanför museer och gallerier. Vi intresserar oss bland annat för hantverk, tecknade serier och visuell kommunikation på internet. Vårt perspektiv är kritiskt och vi arbetar ofta utifrån genus- och postkoloniala perspektiv, bland annat med frågor om identitetsskapande och performativitet. Vi forskar också om konst och bild i lärandeprocesser, som kunskapskälla och naturligtvis som kommunikation och möte. Vår forskning behandlar frågor som har koppling till såväl bildlärarutbildningen som kulturledarprogrammet.

Personal

Nyheter