studenter vid bord

Latin

Nu kan du få gå i Linnés fotspår, varifrån du än kommer och läsa latin därhemma – från scratch till originaltexter av Caesar och Cicero. Kursen har blivit känd och spridd för sin koncentration på systematisk inlärning och vänlig uppbackning i ett språk som inte alla gånger är enkelt, men som ger mycket, mycket tillbaka.

Latinet är ett världsspråk, som talades av romarna och i det romerska imperiet under kanske tusen år. Det fortlever som arvegods i de romanska språken och som viktiga lånord i alla de europeiska språken och var allmänt i bruk som vetenskapens och bildningens språk intill ca 1900. Idag är språket ett finmaskigt underliggande nät i språken, synligt i vetenskaplig och teknisk nomenklatur och som nytillverkade begrepp och logotyper i företagsvärlden.

Utbildning

Vid Linnéuniversitetet har ämnet funnits sedan 2003 och du kan som student välja att läsa latin på nybörjarnivå i två etapper, båda i distansformat utan fysiska träffar. Nybörjarkurs I och Nybörjarkurs II har en studietakt på 25% och ger 7,5hp vardera. För antagning till grundkursen krävs endast allmän behörighet, till fortsättningsdelen godkänd kurs I. Se nedan om vilka kurser som är sökbara kommande termin.

Kursernas mål är att ge en grundläggande färdighet i språkets form, ordskatt och grammatik och en förmåga att läsa och tolka relativt enkla texter, i fortsättningskursen också originaltexter av Caesar och Cicero och senare texter av Einhard, Adam av Bremen och Linné. Ett avsnitt av kurs I behandlar romersk kultur och historia och i den senare kursen är kulturinnehållet invävt i textpresentationerna. Kurserna syftar till att uppnå full gymnasiebehörighet i ämnet (Kurserna A-C på gymnasiet).