Ordmolm som i ord beskriver ämnet litteraturvetenskap, med ord såsom språk, litteratur, skriva och identitet som extra framträdande

Litteraturvetenskap

Ämnet litteraturvetenskap vill förmedla kunskap om svensk och utländsk skönlitteratur från äldsta tid till nutid.

Den litterära texten studeras som ett personligt, historiskt och estetiskt dokument: vad har man egentligen skrivit om och hur har man formulerat sig? Vad och hur har man läst? Hur har man förstått litteraturen, och i vilken mån avspeglar de litterära texterna traditioner, världsåskådningar och kulturella normer? Hur skriver man i dag? Hur formulerar man komplexa tankar och återger subtila känslor med hjälp av språket? Kan litteraturen lära oss något om vad det innebär att vara människa?

Utbildning


Kurserna vid Linnéuniversitetet i litteraturvetenskap har flera inriktningar: allmän litteraturvetenskap, barn- och ungdomslitteratur och populärkultur. Vi har även ett flertal kurser kopplade till spetsforskningsmiljöerna Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies och Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS), samt till centrumbildningen CHILLL (Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning). Tillsammans med ämnet svenska språket ger vi också kurser i svenska med didaktisk inriktning. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser, både som traditionella campusutbildningar

Forskning

Personal