Medieinstitutet Fojo

Medieinstitutet Fojo arbetar för att stärka och utveckla journalistiken och medierna i både Sverige och världen. Vi gör det utifrån de tre ledorden – fri, oberoende och professionell.

Fojo arrangerar fortbildningskurser för journalister i Kalmar och runtom i landet. De flesta kurser är kostnadsfria och alla journalister som varit yrkesverksamma minst två år för ett svenskt medium med ansvarig utgivare har rätt att söka.

För mer info se Medieinstitutet Fojos webbplats.