Byggnadsarbetare i skylift.

Medieproduktion

Som medieproducent är det du som med teknisk förmåga, språk och kreativt utrymme skapar innehåll för medier. Underhållning, information, identifikation, interaktion, flykt – behoven är många. Och i Kalmar har vi i över 30 år utbildat medieproducenter i lika många olika uttryckssätt.

Medieproduktion på Linnéuniversitetet är audiovisuella studier i tekniskt gestaltande medierad kommunikation. Vi lär ut professionell teknik –funktioner, narrationsmöjligheter, produktionsprocesser och estetiska diskurser som är kopplade till olika professioner och uttryck.

Genom ämnet medieproduktion har vi bidragit till att kompetensförsörja och utveckla alla branscher kopplade till medierad kommunikation såsom journalistiken, fiktionen, reklambranschen och informationssektorn.

Våra studenternas inlärning, träning och reflektion sker alltid i samverkan med professionell teknik. Vi har byggt upp en tvärdisciplinär teknisk resurs i form av teknik, lokaler och personal. Den resursen används i alla medieproduktionskurser.

Utbildning

Personal