Studenter på torg i Barcelona

Spanska

Spanska är ett världsspråk av ökande betydelse och modersmål för omkring 500 miljoner människor och är officiellt språk i 21 länder samt inom EU, FN och den Afrikanska unionen

Framförallt träffar du spansktalande i Spanien och Latinamerika, men även i USA finns idag omkring 40 miljoner spansktalande. Spansktalande minoriteter finns även i vissa delar av Afrika och till och med i Filippinerna. I Sverige kan du höra spanska på gatan framför allt i alla större städer.

Utbildning

Studier i spanska på universitetsnivå ger dig en efterfrågad kompetens och du kan bli ännu mera attraktiv på arbetsmarknaden. Inte minst gäller detta dig som skulle vilja arbeta i en internationell organisation eller syssla med turism, media eller ekonomi. Inom EU är behovet av tolkar och översättare idag mycket stort och inte minst i vår sydostliga del av landet finns ett behov av lärare i just spanska. Spanska har blivit mycket populärt på gymnasiet och det behövs fortfarande välutbildade lärare i spanska.

På grundnivå kan du välja att studera spanska som:

  • fristående kurs
  • inom programmet Språk och Politik (SPIK) – 180hp
  • inom programmet för språk, kultur och kommunikation (SKK) -180 hp
  • inom lärarprogrammet

Studenter på lärarprogrammet, SPIK-programmet och SKK-programmet kan välja att göra sin första termin i Barcelona.

Du kan välja att antingen studera helfart på campus eller på distans. Utanför klassrummet finns goda möjligheter att tala spanska, eftersom vi på campus har några studenter med spanska som modersmål.

Studera i Barcelona

Vi erbjuder fristående kurs spanska i Barcelona:

  • G1-nivå (1SP101, som kräver spanska steg 3)

Mer i formation om nivåer

G1-nivån ägnas åt grammatik, muntlig och skriftlig färdighet, men moment som innehåller länderkunskap ingår också.

G2-nivån fortsätter fördjupning av grammatikkunskaper och muntlig och skriftlig språkfärdighet men här byggs också på med litteratur och länderkunskap.

G3-nivån (distans halvfart eller campus helfart) erbjuder kurser där examensarbete på 15 hp för kandidatnivå ingår. Lärarstudenter på G3-nivå (campus, helfart) skriver också ett examensarbete/självständigt arbete i spanska. Kurser på avancerad nivå är till för dig som verkligen vill ha gedigna kunskaper i ämnet. Tyngdpunkten ligger på teori och metod. Du kan välja litteratur eller språkvetenskap beroende på ditt intresse och tidigare kunskaper. Vi har både magisterexamen och masterexamen. Ett examensarbete ingår på dessa nivåer och omfattar antingen 15 eller 30 hp.

 

 

Forskning

Forskningen inom spanska på Linnéuniversitetet är uppdelad i två huvudfåror: spansk litteraturvetenskap respektive spansk språkvetenskap. Forskningen bedrivs filosofie doktor Alejandra Donoso och filosofie doktor Miguel Angel Sarmiento (språkvetenskap),  filosofie doktor Leticia Gómez (litteraturvetenskap) och filosofie licentiat Emma Magnusson (spanska med litteraturdidaktisk inriktning).

Personal

Aktuellt