Studenter på torg i Barcelona

Spanska

Spanska är ett världsspråk och modersmål för omkring 500 miljoner människor och är officiellt språk i 21 länder samt inom EU, FN och den Afrikanska unionen

Framförallt träffar du spansktalande i Spanien och Latinamerika, men även i USA finns idag omkring 40 miljoner spansktalande. Spansktalande minoriteter finns även i vissa delar av Afrika och till och med i Filippinerna. I Sverige kan du höra spanska på gatan framför allt i alla större städer.

Utbildning

Studier i spanska på universitetsnivå ger dig en efterfrågad kompetens och du kan bli ännu mera attraktiv på arbetsmarknaden. Detta gäller särskilt dig som vill arbeta i en internationell organisation eller syssla med turism, media eller ekonomi. Inom EU är behovet av tolkar och översättare mycket stort och i hela landet finns stort behov av lärare i spanska. Spanska har blivit mycket populärt på gymnasiet och behovet av lärare ökar.

På grundnivå kan du välja att studera spanska som:

  • fristående kurs
  • inom programmet Språk och Politik (SPIK) – 180hp
  • inom programmet för språk, kultur och kommunikation (SKK) -180 hp
  • inom lärarprogrammet

Du kan studera på campus eller på distans. Vilket du än väljer, finns goda möjligheter att tala spanska, eftersom många studenter har spanska som modersmål.

Studera i Barcelona

Studenter på lärarprogrammet, SPIK-programmet och SKK-programmet kan välja att göra sin första termin i Barcelona. Du kan också läsa första terminen som fristående kurs i Barcelona.

Spanska på olika nivåer

Vi erbjuder en nybörjarkurs i spanska.

Grundnivå 1 ägnas åt grammatik, muntlig och skriftlig färdighet samt moment som innehåller litteratur och kultur.

Grundnivå 2 fördjupar kunskaperna i grammatik, muntlig och skriftlig färdighet, och kunskaperna i litteratur och kultur byggs på.

Grundnivå 3 erbjuder kurser där självständigt arbete på 15 hp för kandidatexamen ingår. Du kan välja språkvetenskaplig, litteraturvetenskaplig eller didaktisk inriktning.

Avancerad nivå: Vi erbjuder kurser på avancerad nivå för dig som vill utveckla dina språkvetenskapliga eller litteraturvetenskapliga kunskaper ytterligare. Möjligheten att skriva ett självständigt arbete på masternivå finns.

 

 

Forskning

Forskningen inom spanska på Linnéuniversitetet är uppdelad i två huvudfåror: spansk litteraturvetenskap respektive spansk språkvetenskap. Forskningen bedrivs filosofie doktor Alejandra Donoso och filosofie doktor Miguel Angel Sarmiento (språkvetenskap),  filosofie doktor Leticia Gómez (litteraturvetenskap) och filosofie licentiat Emma Magnusson (spanska med litteraturdidaktisk inriktning).

Personal

Aktuellt