Undervisning i lärosal

Svenska som andraspråk

I takt med att behoven av kunskaper om andraspråksutveckling har tilltagit har universitetsämnet svenska som andraspråk fått en kraftig utökning vid Linnéuniversitetet.

Utbildning

Kurser i svenska som andraspråk riktar sig till verksamma och blivande lärare och andra som vill öka sin kännedom om andraspråksutveckling. Tonvikt läggs vid hur undervisning i svenska som andraspråk kan stödja elever att lära sig ett nytt språk och att lära sig på ett nytt språk. Ämnet kan läsas som fristående kurs upp till kandidatnivå på campus i Växjö och på distans, och det ingår i flera lärarutbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Svenska som andraspråk kan erbjudas som uppdragsutbildningar efter behov.

Kurser i svenska som andraspråk ger dig behörighet att undervisa i ämnet i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning (SFI). Vi erbjuder både kurspaket och fristående kurser. De fristående kurserna ges både under läsåret och som sommarkurser vilket innebär att du t ex kan läsa in behörighet t o m åk 9 i våra sommarkurser. Kurserna riktar sig inte till dig som vill utveckla din svenska.

Forskning

Den forskning som bedrivs inom ämnet svenska som andraspråk är kopplad till de kunskapsområden som finns inom institutionens utbildningsutbud och berör företrädesvis lärande och undervisning i flerspråkiga miljöer. Forskarna i svenska som andraspråk ingår i den språkvetenskapliga forskningsmiljön Edling (Educational linguistics) tillsammans med forskare i svenska språket och engelska, och i denna miljö bedrivs en framgångsrik forskarutbildning. Forskarna i svenska som andraspråk arbetar i flera tvärvetenskapliga grupper och projekt.

Personal