Studenter i samtal

Svenska språket

Ämnet svenska språket är stort och handlar både om hur svenskan kan beskrivas och hur språket används. Dessutom rymmer ämnet frågor om svenska språkets situation och variation i dagens samhälle och hur språket har förändrats över tid.

Studier i svenska språket ger en god grund för många olika yrkesstudier och ämnet utgör också ett livaktigt forskningsområde på Linnéuniversitetet.

Utbildning

Våra kurser i svenska språket spänner från grundnivå till specialiserade kurser på avancerad nivå. Kurser i svenska språket på grundnivå har fokus på både talat och skrivet språk samt hur språk formar och formas efter olika kommunikationssituationer. I olika kurser studeras svenska språkets byggnad och bruk samt funktion, förändring och variation. Språkliga färdigheter tränas i kurser om retorik och akademiskt skrivande.

Inom huvudområdet svenska språket erbjuder vi både kurspaket om 30 hp och kortare fristående kurser. Det finns kurser på både grundnivå och avancerad nivå, och flera ges även som sommarkurser. Majoriteten av kurserna går på deltid och på distans, men några kan också läsas på heltid på campus.

Visste du att du kan kombinera våra kurser till examina på olika nivåer? Läs mer under rubriken Bygg din egen examen längre ner på sidan!

Vi erbjuder kurser inom:

 • Svenska språket – allmän inriktning

  Hos oss går det att läsa om svenska språket från grund- till magisternivå och med fortsättning på forskarutbildningsnivå. Våra kurspaket i svenska språket ger en översikt om svenska språkets struktur och bruk i teori och praktik och om hur språket kan användas i tal och skrift. Efter hand finns möjlighet att välja kurser efter intresse och att skriva självständigt arbete på kandidat- och magisternivå. Vi ger också kortare fristående kurser med särskild inriktning, t.ex. Små barns språkutveckling, Vikingarnas språk och Akademiskt skrivande. Studierna erbjuds som fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå, i första hand på distans och i viss utsträckning även på campus i Växjö.
 • Fackspråk och svenska språket i yrkeslivet

  Inom området svenska språket ger vi ett flertal kurser med inriktning mot fackspråk och yrkesliv, främst på avancerad nivå. Kurspaketet Språkrådgivning och textvård vänder sig till personer med intresse för att granska och producera brukstexter. Med utgångspunkt i aktuella språkvetenskapliga teorier och metoder studeras såväl språkriktighet och relationen mellan språknorm och språkbruk som praktisk textvård på myndigheter och företag. Vi ger även kurser i kriskommunikation, klarspråksarbete, terminologi och rättslingvistik.
 • Retorik

  Hur svenska språket kan användas för att övertyga och argumentera – både i tal och skrift – är tema för våra kurser i retorik. De ges främst på grundnivå och spänner från grundläggande kurser om retorik till mer specialiserade kurser om presentationsteknik, reklamens retorik och retorik för lärare. Retorikkurser ges både på campus i Växjö och på distans.
 • Svenska språket i skolan – didaktisk inriktning

  Utbildningarna i svenska med didaktisk inriktning är upplagda för att ge verksamma och blivande lärare kompetens att stärka elevers möjligheter att utveckla språklig kompetens i tal och skrift. I utbudet finns kurser på grundnivå och avancerad nivå. Några av dem ingår i lärarutbildningsprogrammen, men flera av dem kan också läsas som fristående kurser på distans. Tillsammans med ämnet litteraturvetenskap erbjuder vi en utbildning som leder till magister- eller masterexamen i svenska med didaktisk inriktning.
studenter

Forskning

Forskningen i svenska språket är inriktad mot flera områden med fokus på:

 • fack- och yrkesspråk
 • språk i utbildning och lärande
 • flerspråkighet

Vid institutionen finns ett språkvetenskapligt laboratorium för forskning om psykolingvistik och kognition dit flera projekt är kopplade.

Forskarna i svenska språket ingår i en språkvetenskaplig forskningsmiljö tillsammans med forskare i svenska som andraspråk, engelska, franska, spanska och tyska. I denna gemensamma miljö bedrivs forskarutbildning med flera pågående doktorandprojekt. Forskare inom ämnet svenska språket har anknytning till flera forskargrupper och centrumbildningar, till exempel Centrum för fackspråk (CFS) och Educational Linguistics (EdLing).

Forskargrupper där svenska språket ingår

Personal