läsa tyska universitet

Tyska

Vill du läsa tyska på universitet, ett världsspråk som talas av cirka 100 miljoner människor inte bara i Tyskland, Österrike och Schweiz, utan också i Sydamerika, Afrika och Australien?

Vi vet att språkkunskaper är nyckeln till att förstå världen, andra människor och kulturer och att utveckla sig själv. Därför  undervisar vi dig som vill läsa tyska på universitet i små grupper så att du får chans att utvecklas.
 
Följ med på resan oavsett om du vill bli språklärare, kombinerar dina studier med statsvetenskap, studier inom kultur och kommunikation eller helt enkelt tycker att det är kul och berikande att läsa språk.

Varför ska du läsa tyska på universitet?

Har du lagt märke till alla de tysktalande turister som besöker Sverige varje år? Men självklart är det inte bara inom turismnäringen som dina tyskkunskaper behövs. Visste du exempelvis att tyskan näst efter engelskan är det största handelsspråket i EU? Dessutom är Tyskland Sveriges största handelspartner och behovet av tysktalande personal på företag som gör affärer med tysktalande länder är särskilt stort.

Tysk litteratur, musik och inte minst fotboll är också goda anledningar till att bättra på språkkunskaperna.

Utbildning

Hur kan du läsa tyska vid Linnéuniversitetet?

I våra kurser lär du dig om de tyskspråkiga ländernas politik, ekonomi, historia och kultur, samtidigt som du övar din muntliga och skriftliga språkfärdighet. Du får också breda kunskaper i skönlitteratur och litteraturhistoria.

Du kan välja att läsa tyska som fristående kurs eller inom ett program, till exempel Språk, kultur och kommunikation, Språk och politik eller Lärarprogrammet. Du kan läsa tyska både flexibelt på campus Växjö eller fristående kurser på distans. Du kan också bygga på en kandidatexamen i tyska med en magister eller master i facköversättning.

Plugga i Tyskland - vill du läsa tyska i Berlin?

Ett språk lär man sig bäst i landet. Därför är studieresor, utbytesstudier och möjligheten att arbeta i ett Erasmusprojekt tillsammans med andra europeiska ungdomar en integrerad del i undervisningen. Vill du tillbringa ännu mer tid i Tyskland, kan du läsa en termin tyska på nybörjarnivå i Berlin (30 hp) eller din första termin på grundnivå i Berlin (30hp).

Tjej i riksdagshuset i Berlin, poserar framför salen som är tom
Besök i Bundestag. Fotograf: Dominik Selzer.
Föregående bild Nästa bild
Byggnaden och monumentet Branderbrger Tor mot grå himmel, fotograferat underifrån
Das Brandenburger Tor. Fotograf: Anna Rosén.
Föregående bild Nästa bild
Gruppbild på lärare, sittande runt bordet
Lärare i tyska vid Linnéuniversitetet.
Föregående bild Nästa bild
Studenter genomför presentation inför åskade, en tjej och en kille talar
Studenter tränar på sitt föredrag inför Erasmus-utbyte.
Föregående bild Nästa bild
Blå himmel, studenter, studieresa, hoppande av gläjde framför kameran
Studenter på studieresa till Berlin. Fotograf: Dominik Selzer.
Föregående bild Nästa bild

Kombinera studier med arbetsliv?

Som lärare i tyska kan du bygga på din utbildning med en master. Du kan läsa masterprogrammet på heltid eller deltid. Har du en kandidatexamen i tyska kan du bygga på den till en magister genom att läsa magisterprogrammet i facköversättning på antingen heltid eller deltid. Vi erbjuder distanskurser i tyska för arbetslivet, där du kan träna muntlig språkfärdighet och interkulturell kompetens (1TY112) och skriftlig kommunikation (1TY111).

Lisa läste kursen Tyska i Berlin

Lisa Erlingson

 

Varför valde du att läsa tyska i Berlin?

Jag ville hitta på något kul efter gymnasiet, men något som också är givande och utvecklande. Berlin är en stad jag tyckt om länge och jag och min kompis bestämde då att vi tillsammans skulle söka denna kursen och flytta hit. 

Hur kommer det sig att du började intresserade dig för just tyska?

Jag har läst fram tills tyska 4 på gymnasiet, och kände att det var intressant att få läsa språk på heltid istället för bara några gånger i veckan. Tyska är ju också ett väldigt bra språk att kunna skriva på CV:t att man kan, då det är ett land Sverige har så mycket handel och kontakt med. Dessutom hade jag väldigt bra intryck av den tyska kulturen, och den kan man såklart lära känna bättre när man också förstår språket. 

Johan studerade i Berlin hösterminen 2020:

Bild på Johan Hennert

Tips till andra studenter angående studier:

Försök hitta något sätt att komma i kontakt med tyskar på, om så hobby eller sport, och börja med att prata tyska istället för engelska, annars kan bytet till tyska ta väldigt lång tid! Att bara lyssna på tyska även om man kanske inte förstår precis varenda ord gör också otroligt mycket för att vänja sig vid språket. Det kan till exempel vara att lyssna på nyheterna eller kolla på tysk TV.

 

Varför valde du att läsa tyska i Berlin?

Jag har alltid tyckt om tyska språket och ville gärna fortsätta utveckla det även efter gymnasiet och att få göra det i Tyskland och Berlin verkade perfekt! Dessutom har målet alltid varit att plugga utomlands och en termin är perfekt som ett litet smakprov.

 

Forskning

Språkvetenskaplig inriktning

Forskningen inom tysk språkvetenskap är inriktad mot lingvistiska och språkkontrastiva frågeställningar. Det ena forskningsområdet innefattar korpusbaserade översättningsanalyser av grammatiska, fraseologiska och lexikala fenomen i tyska, engelska och svenska facktexter. Här undersöker vi vad för textuella strategier översättare använder sig av och vad som kännetecknar översatt språk.
Det andra forskningsområdet är andraspråksinlärning där vi undersöker hur andraspråksinlärare på olika nivåer skriver tyska texter. Hur strukturerar man information i sitt främmande språk? Vad transfererar man från sitt modersmål? 

Litteraturvetenskaplig inriktning

Inom den litteraturvetenskapliga forskningen undersöker vi estetiska medier (främst litterära texter) för barn, ungdomar och vuxna. Våra forskningsområden gäller främst modern tysk litteratur. Frågor vi ställer är t.ex. hur diskursen mellan män och kvinnor är gestaltad, hur olika litterära verk samverkar med varandra, hur reseskildringar, tysk historia eller en förändrad syn på barn och ungdomar och deras behov utmärker sig i texterna? Även framställningen av aktuella problem som fattigdom, migration, klimatförändringar eller vårt moderna hektiska samhälle kan t ex stå i fokus för våra analyser.

Litteraturdidaktisk forskning lägger särskild vikt vid hur litteratur används i olika pedagogiska sammanhang. Här intresserar vi oss t.ex. för olika arbetssätt med skönlitteratur, hur den används för att motivera till läsning och hur metoderna kan utveckla olika elevgruppers läsförmåga. Vi undersöker också hur stadieövergången från gymnasiet till universitetet fungerar för de studenter som börjar sina studier i ämnet tyska.

Samverkan

Inom vårt projekt "Rikare med språk" undersöker vi språkens betydelse för exportföretag. Vi samarbetar med skolor, lärare och företag för att motivera fler elever att lära sig ett andra främmande språk. Mer information: https://www.goethe.de/ins/se/sv/spr/eng/nrs.html

Personal