läsa tyska universitet

Tyska

Visste du att tyska talas av cirka 100 miljoner människor inte bara i Tyskland, Österrike, Schweiz och övriga Europa, utan också i Sydamerika, Afrika och Australien?

Språkkunskaper är nyckeln till att förstå världen, andra människor och kulturer och att utveckla sig själv. Detta gäller särskilt dig som vill arbeta i en internationell organisation, syssla med turism, media eller ekonomi. Inom EU behövs det tolkar och översättare och i hela landet finns stort behov av lärare i tyska.Tyskland är en av Sveriges största handelspartner och att vara tyskspråkig gör dig mycket anställningsbar.

På Linnéuniversitetet får du lära dig tyska i små grupper så att du får chans att utvecklas. Studieresor, utbytesstudier och möjligheten att arbeta i ett Erasmusprojekt tillsammans med andra europeiska ungdomar är en integrerad del i undervisningen. Eller varför inte läsa en hel termin i Berlin?
 
Följ med på resan oavsett om du vill bli språklärare, kombinera dina studier med statsvetenskap, med kultur och kommunikation eller helt enkelt tycker att det är kul och berikande att läsa språk.

Utbildning

På grundnivå kan du välja att studera tyska som:

  • fristående kurs
  • inom programmet Språk och Politik (SPIK) – 180hp
  • inom programmet för Språk, kultur och kommunikation (SKK) -180 hp
  • inom ämneslärarprogrammet

Alla kurser ges på distans, en del moment i vissa kurser och program ges på campus.

Studera i Berlin

Studenter på ämneslärarprogrammet, SPIK-programmet och SKK-programmet kan välja att göra sin första termin i Berlin. Du kan också läsa första terminen som fristående kurs i Berlin.

Tyska på olika nivåer

Nybörjarnivå: Vi erbjuder en nybörjarkurs i tyska.

Grundnivå 1 ägnas åt grammatik, muntlig och skriftlig färdighet samt moment som innehåller litteratur och kultur.

Grundnivå 2 fördjupar kunskaperna i grammatik, muntlig och skriftlig färdighet, och kunskaperna i litteratur och kultur byggs på.

Grundnivå 3 erbjuder kurser där självständigt arbete på 15 hp för kandidatexamen ingår. Du kan välja språkvetenskaplig, litteraturvetenskaplig eller didaktisk inriktning.

Avancerad nivå: Vi erbjuder kurser på avancerad nivå för dig som vill utveckla dina språkvetenskapliga, språkdidaktiska eller litteraturvetenskapliga kunskaper ytterligare. Möjligheten att skriva ett självständigt arbete på masternivå finns.

Program på avancerad nivå

  • Masterprogram för facköversättning 
  • Nordiskt masterprogram för språklärare. 

Tyska kan vara huvudämne i en kandidat-, magister- eller masterexamen. Vid Linnéuniversitetet finns även forskarutbildning i tyska. 

Tjej i riksdagshuset i Berlin, poserar framför salen som är tom
Besök i Bundestag. Fotograf: Dominik Selzer.
Föregående bild Nästa bild
Byggnaden och monumentet Branderbrger Tor mot grå himmel, fotograferat underifrån
Das Brandenburger Tor. Fotograf: Anna Rosén.
Föregående bild Nästa bild
Gruppbild på lärare, sittande runt bordet
Lärare i tyska vid Linnéuniversitetet.
Föregående bild Nästa bild
Studenter genomför presentation inför åskade, en tjej och en kille talar
Studenter tränar på sitt föredrag inför Erasmus-utbyte.
Föregående bild Nästa bild
Blå himmel, studenter, studieresa, hoppande av gläjde framför kameran
Studenter på studieresa till Berlin. Fotograf: Dominik Selzer.
Föregående bild Nästa bild

Forskning

Språkvetenskaplig inriktning

Forskningen inom tysk språkvetenskap är inriktad mot lingvistiska och språkkontrastiva frågeställningar. Det ena forskningsområdet innefattar korpusbaserade översättningsanalyser av grammatiska, fraseologiska och lexikala fenomen i tyska, engelska och svenska facktexter. Här undersöker vi vad för textuella strategier översättare använder sig av och vad som kännetecknar översatt språk.
Det andra forskningsområdet är andraspråksinlärning där vi undersöker hur andraspråksinlärare på olika nivåer skriver tyska texter. Hur strukturerar man information i sitt främmande språk? Vad transfererar man från sitt modersmål? 

Litteraturvetenskaplig inriktning

Inom den litteraturvetenskapliga forskningen undersöker vi estetiska medier (främst litterära texter) för barn, ungdomar och vuxna. Våra forskningsområden gäller främst modern tysk litteratur. Frågor vi ställer är t.ex. hur diskursen mellan män och kvinnor är gestaltad, hur olika litterära verk samverkar med varandra, hur reseskildringar, tysk historia eller en förändrad syn på barn och ungdomar och deras behov utmärker sig i texterna? Även framställningen av aktuella problem som fattigdom, migration, klimatförändringar eller vårt moderna hektiska samhälle kan t ex stå i fokus för våra analyser.

Litteraturdidaktisk forskning lägger särskild vikt vid hur litteratur används i olika pedagogiska sammanhang. Här intresserar vi oss t.ex. för olika arbetssätt med skönlitteratur, hur den används för att motivera till läsning och hur metoderna kan utveckla olika elevgruppers läsförmåga. Vi undersöker också hur stadieövergången från gymnasiet till universitetet fungerar för de studenter som börjar sina studier i ämnet tyska.

Samverkan

 

Personal